Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2009 08:14 ZARZĄDZENIE 246/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKUw sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok.
02.01.2009 08:12 ZARZĄDZENIE 245/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2008 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2009 roku.
02.01.2009 08:03 ZARZĄDZENIE NR 244/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 grudnia 2008 roku. w sprawie umorzenia ZHU „BIMAR” w Lublińcu części należności pieniężnych.
31.12.2008 08:55 Zarządzenie Nr 243/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 grudnia 2008 r.w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. .......
31.12.2008 08:51 ZARZĄDZENIE NR 242/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 GRUDNIA 2008 ROKUw sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok.
31.12.2008 08:42 Zarządzenie Nr 241 / 2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy
31.12.2008 08:14 Zarządzenie Nr 240 / 2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie umorzenia zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu ..
30.12.2008 14:51 Zarządzenie Nr 239/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 grudnia 2008r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
30.12.2008 14:48 Zarządzenie Nr 238/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 grudnia 2008r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
30.12.2008 14:46 Zarządzenie Nr 237/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 grudnia 2008r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
30.12.2008 14:42 Zarządzenie Nr 236/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 grudnia 2008r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
30.12.2008 14:03 Zarządzenie Nr 235/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 grudnia 2008r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
30.12.2008 13:49 ZARZĄDZENIE NR 234/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCAZ DNIA 15 GRUDNIA 2008 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok.
30.12.2008 13:46 ZARZĄDZENIE NR 233/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
30.12.2008 13:39 Zarządzenie Nr 232/08 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 grudnia 2008 w sprawieustalenia ceny nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu u zbiegu ulic Klonowej i Niegolewskich
18.12.2008 12:02 Zarządzenie Nr 231/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 grudnia 2008r.sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości,stanowiących własność gminy Lubliniec.
18.12.2008 11:58 Zarządzenie Nr 230/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 grudnia 2008rsprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości,stanowiącej własność gminy Lubliniec.
18.12.2008 11:51 Zarządzenie Nr 229/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 grudnia 2008r sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
18.12.2008 11:21 Zarządzenie Nr 228/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 13, położonego w .......
18.12.2008 11:13 Zarządzenie Nr 227/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem murowanym położonym....
18.12.2008 11:06 Zarządzenie Nr 226/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 grudnia 2008 r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
18.12.2008 10:40 Zarządzenie Nr 225/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 grudnia 2008 r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
18.12.2008 09:21 Zarządzenie Nr224 / 2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 grudnia 2008 rok w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu
18.12.2008 09:14 Zarządzenie Nr 223 / 2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 grudnia 2008 rokw sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul.
18.12.2008 08:48 Zarządzenie Nr 222 /2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 grudnia 2008 rokuw sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy...
18.12.2008 08:42 Zarządzenie Nr 221 /2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 grudnia 2008 w sprawie umorzenia odsetek czynszowych..... Burmistrza Miasta Lublińca
18.12.2008 08:33 Zarządzenie Nr 220/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 grudnia 2008r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
18.12.2008 08:29 Zarządzenie Nr 219/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 grudnia 2008r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
18.12.2008 08:26 ZARZĄDZENIE NR 218/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCAZ DNIA 04 grudnia 2008r w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.
17.12.2008 15:00 ZARZĄDZENIE NR 217 / 2008 Burmistrza Miasta Lublińcaz dnia 1grudnia 2008 rok w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy
17.12.2008 14:33 ZARZĄDZENIE NR 216 / 08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 1 grudnia 2008 ROKU w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
17.12.2008 14:28 Zarządzenie Nr 215/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 listopada 2008r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
17.12.2008 14:25 Zarządzenie Nr 214/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 listopada 2008r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
17.12.2008 14:22 Zarządzenie Nr 213/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 listopada 2008r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
17.12.2008 14:19 Zarządzenie Nr 212/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 listopada 2008r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
17.12.2008 14:16 Zarządzenie Nr 211/2008 Burmistrza Miasta Lublińcaz dnia 28 listopada 2008r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
17.12.2008 14:10 Zarządzenie Nr 210/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 listopada 2008r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
17.12.2008 14:07 Zarządzenie Nr 209/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 listopada 2008r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
17.12.2008 14:03 Zarządzenie Nr 208/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 listopada 2008r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
17.12.2008 13:58 Zarządzenie Nr 207/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 listopada 2008r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
17.12.2008 13:55 ZARZĄDZENIE NR 206/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 LISTOPADA 2008 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok.
17.12.2008 13:49 ZARZĄDZENIE NR 205/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 LISTOPADA 2008 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
17.12.2008 13:28 Zarządzenie Nr 204/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 listopada 2008 roku W sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ulicy Piłsudskiego 9 w Lublińcu.
15.12.2008 10:37 ZARZĄDZENIE NR 202 / 08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCAZ DNIA 20 listopada 2008 ROKU w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
12.12.2008 14:22 Zarządzenie Nr 201/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 listopada 2008 r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
12.12.2008 14:14 ZARZĄDZENIE NR 200/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCAZ DNIA 19 LISTOPADA 2008 ROKUw sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok.
12.12.2008 14:11 ZARZĄDZENIE NR 199/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCAZ DNIA 19 LISTOPADA 2008 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
12.12.2008 13:43 Zarządzenie Nr 198/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 listopada 2008 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
12.12.2008 13:36 .Zarządzenie Nr 197/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 listopada 2008 r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
12.12.2008 13:29 Zarządzenie Nr 196/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

1 2 3 4 5 następna