Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2023 13:05 Informacja o zarejestrowanych listach kandydatów do Senatu RP w okręgu częstochowskim - okręg wyborczy nr 68
03.10.2023 13:04 Informacja o zarejestrowanych listach kandydatów do Sejmu RP w okręgu częstochowskim - okręg wyborczy nr 28
25.09.2023 15:51 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
25.09.2023 14:32 Postanowienie nr 141/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
19.09.2023 13:38 Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 19 września 2023 r. dotycząca możliwości dokonania przez pełnomocników komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwowdowych komisji wyborczych w miescie Lubliniec
12.09.2023 11:46 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
12.09.2023 08:37 Postanowienie Nr 135/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 5 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Lubliniec w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
05.09.2023 09:15 Informacja - urzędnik wyborczy
05.09.2023 08:24 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Centralnym Rejestrze Wyborców
01.09.2023 09:06 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
01.09.2023 09:03 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
01.09.2023 09:02 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
01.09.2023 09:00 Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
01.09.2023 08:59 Wniosek o zmianę miejsca głosowania
01.09.2023 08:58 Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
30.08.2023 10:19 Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 30 sierpnia 2023 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
30.08.2023 07:20 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
23.08.2023 14:10 Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
16.08.2023 10:50 Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością
16.08.2023 10:35 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
16.08.2023 07:44 Zarządzenie nr 221/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 sierpnia 2023 r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
16.08.2023 07:30 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
15.05.2018 12:49 Informacja dot. urzędnika wyborczego
19.06.2017 13:31 Zaproszenie Wyborców do udziału w konsultacjach dotyczących wzorów kart do głosowania opracowanych przez PKW dla najbliższych wyborów samorządowych
24.10.2015 09:32 Informacja o zmianie czasu
06.10.2015 10:36 Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
02.10.2015 12:36 Informacja o losowaniu składów obowodwych komisji wyborczych
22.09.2015 09:52 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 września 2015r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrebnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; mozliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
03.09.2015 08:36 Uchwała Nr 123/XII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrebnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r., ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
17.08.2015 14:06 Zarządzenie nr 171/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów ...
17.08.2015 13:41 Składy obwodowych komisji do spraw referendum
10.08.2015 11:23 Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji do spraw referendum.
23.07.2015 14:11 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
23.07.2015 14:08 Uchwała Nr 116/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarzadzonym na dzień 06 września 2015r., ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji do spraw referendum.
06.07.2015 11:10 Zarządzenie Nr 146/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 06 lipca 2015r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r.
14.05.2015 12:14 Zarządzenie Nr 107/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie ...
22.04.2015 11:54 Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień ...
17.04.2015 15:21 Informacja dot. losowania składów obwodowych komisji wyborczych
07.04.2015 14:34 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 02 kwietnia 2015r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych...
31.03.2015 14:46 Uchwała nr 74/VI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrebnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień ...
11.03.2015 14:12 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
20.02.2015 11:04 Zarządzenie nr 40/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19.02.2015r. - miejsca na urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty wszytskich komitetów wyborczych
18.02.2015 14:38 Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
25.11.2010 12:43 lista radnych
19.11.2010 10:01 Uchwała 25/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2010 r.
19.11.2010 09:58 Protokół nr 22/2010 z posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu z dnia 19 .11.2010 r.
19.11.2010 09:56 Protokół nr 21/2010 z posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu z dnia 16 .11.2010 r.
19.11.2010 09:55 Uchwała 24/2010 MKW w L-cu z dnia 16.11.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 19/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu z dnia02.11. 2010 r.
15.11.2010 09:49 Protokół nr 18
03.11.2010 07:45 Protokół nr 17/2010 z posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu z dnia 02.11.2010 r.

1 2 następna