Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2022 14:25 Uchwała Nr 507/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025".
26.11.2021 08:46 Uchwała Nr 475/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok"
11.01.2021 09:51 Uchwała nr 329/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
08.01.2020 11:05 Uchwała Nr 149/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”
03.01.2019 10:26 Uchwała Nr 31/III/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.
22.12.2017 09:24 Uchwała Nr 454/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”
13.01.2017 13:54 Uchwała Nr 304/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
13.01.2016 12:12 Uchwała Nr 179/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok"
02.01.2015 07:57 uchwała nr 46/III/2014 RM w L-cu 30.12.2014 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r."
10.01.2014 14:10 uchwała nr 486/XLII/2013 RM w L-cu 30.12.2013 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r."
31.12.2012 12:37 uchwała Nr 338/XXIX/2012 Rady Miejskiej w L-cu z 21.12.2012 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013
03.01.2012 11:58 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
03.01.2011 13:02 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
06.05.2010 10:43 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok