Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2011 09:07 UCHWAŁA NR 41/III/2010 Rady Miejskiej w L-cu z dnia 28.12.2010r. w sprawie:  przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011
04.01.2011 09:02 UCHWAŁA NR 40/III/2010 RM L-c z dn.28.12.2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubliniec.
04.01.2011 09:00 UCHWAŁA NR 39/III/2010 RM L-c z dn.28.12.2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących
04.01.2011 08:59 UCHWAŁA Nr 38/III/2010 RM w L-cu z dnia 28.12.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Częstochowskiej 34 w Lublińcu
04.01.2011 08:57 Uchwała Nr 37/III/2010 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 28 grudnia 2010 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr 294/XXX/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r.
04.01.2011 08:55 UCHWAŁA NR 36/III/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 27/II/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 9 grudnia 2010 r.
04.01.2011 08:54 UCHWAŁA NR 35/III/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 28 grudnia 2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 25/II/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 9 grudnia 2010r.
03.01.2011 12:58 uchwała Nr 34/III/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu miasta
03.01.2011 12:57 uchwała Nr 33/III/2010 RM w L-cu z dn. 28.12.2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 531/XLVI/09 RM w L-cu z dn. 24.11.2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń (...)
10.12.2010 10:23 Uchwała Nr 32/II/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Finansowo - Ekonomicznej Rady Miejskiej w Lublińcu.
10.12.2010 10:21 Uchwała Nr 31/II/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu.
10.12.2010 10:20 Uchwała Nr 30/II/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 09 grudnia 2010 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lublińca
10.12.2010 10:19 Uchwała Nr 29/II/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 09 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr 503/XLV/2009 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2009 r. (...)
10.12.2010 10:14 Uchwała nr 28/II/2010 Rada Miejska w Lublińcu z dnia 9-12-2010 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
10.12.2010 10:09 uchwała nr 27/II/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9-12-2010 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i innych miejscach sprzedaży na
10.12.2010 10:05 uchwała nr 26/II/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9-12-2010 w sprawie określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny
10.12.2010 10:02 uchwała nr 25/II/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9-12-2010 r. stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób
10.12.2010 09:58 UCHWAŁA NR 24/II/2010 rADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 9-12-2010 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego (...)
10.12.2010 09:52 uchwała Nr 23/II/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu miasta
10.12.2010 09:52 uchwała Nr 22/II/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
10.12.2010 09:51 uchwała Nr 21/II/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Pana Jana Grajcara Pana Marka Kazka;
10.12.2010 09:50 uchwała Nr 20/II/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnej Pani Anny Jonczyk - Drzymały Pana Tomasza Mańki
02.12.2010 14:13 uchwała Nr 19/I/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Jana Grajcara
02.12.2010 14:12 uchwała Nr 18/I/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Pani Anny Jonczyk – Drzymała
02.12.2010 14:11 uchwała Nr 17/I/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lublińcu
02.12.2010 14:10 uchwała Nr 16/I/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lublińcu
02.12.2010 14:09 uchwała Nr 15/I/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lublińcu;
02.12.2010 14:09 uchwała Nr 14/I/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lublińcu
02.12.2010 14:08 uchwała Nr 13/I/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej w Lublińcu
02.12.2010 14:07 uchwała Nr 12/I/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej w Lublińcu
02.12.2010 14:06 uchwała Nr 11/I/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu
02.12.2010 14:05 uchwała nr 10/I/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu
02.12.2010 14:03 uchwała nr 9/I/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej w Lublińcu
02.12.2010 14:02 uchwała nr 8/I/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej w Lublińcu
02.12.2010 13:59 uchwała Nr 7/I/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansowo - Ekonomicznej Rady Miejskiej w Lublińcu
02.12.2010 13:58 uchwała nr 6/I/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Finansowo-Ekonomicznej Rady Miejskiej w Lublińcu
02.12.2010 13:57 uchwała nr 5/I/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu
02.12.2010 13:54 uchwała Nr 4/I/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu
02.12.2010 13:53 uchwała Nr 3/I/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lublińcu
02.12.2010 13:52 uchwała Nr 2/I/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lublińcu
02.12.2010 13:50 uchwała Nr 1/I/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu;
15.11.2010 14:19 UCHWAŁA NR 791/LIX/2010 RM w L-cu z dn. 9.11.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego w Lublińcu nadofinansowanie zakupu lampy do fototerapii dla Oddziału Dziecięcego
15.11.2010 14:17 Uchwała Nr 790/LIX/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przekazania skargi
15.11.2010 14:16 Uchwała 789/ LIX/ 2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
15.11.2010 14:16 Uchwała 789/ LIX/ 2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
15.11.2010 14:12 Uchwała Nr 788/LIX/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca.
15.11.2010 14:11 UCHWAŁA NR 787/LIX/2010 RM L-c z dn. 9.11.2010 w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we (...)
15.11.2010 14:02 Uchwała Nr 786/LIX/2010 RM w L-cu z dn.9.11.2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu WSPÓŁPRACY MIASTA LUBLIŃCA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy (...)
15.11.2010 14:00 UCHWAŁA NR 785/LIX/2010 RM w L-cu z dn. 9.11.2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr 684/LI/2010 Rady Miasta Lubliniec z dn.30.03.2010 w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu
15.11.2010 13:57 Uchwała Nr 784/ LIX / 2010 RM w L-cu z dn.9.11.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 769/LVIII/2010 RM w L-cu z dn. 19.10.2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez (...)

1 2 3 4 następna