Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2010 10:48 Uchwała Nr 549/XLVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przedłużeniaterminu rozpatrzenia Skargi na Burmistrza Miasta Lublińca
04.01.2010 10:43 Uchwała Nr 548/XLVII/09 RM L-c z dnia 29.12.2009 r. w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok"
04.01.2010 10:39 Uchwała Nr 547/XLVII/09 RM L-c z dnia 29.12.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 478/XLII/09 RM L-c z dnia 28.07.2009 roku w sprawie uchwaleniaRegulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze (..)
04.01.2010 09:26 Uchwała Nr 546/XLVII/09 RM Lubliniec z dnia 29.12.2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS w  L-c do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach (...)
04.01.2010 09:18 Uchwała Nr 545/XLVII/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 29 grudnia 2009 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca.
04.01.2010 09:14 UCHWAŁA Nr 544/XLVII/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 3 lat.
04.01.2010 09:12 UCHWAŁA Nr 543/XLVII/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 3 lat.
04.01.2010 09:04 UCHWAŁA Nr 542/XLVII/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 3 lat.
04.01.2010 09:02 UCHWAŁA Nr 541/XLVII/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 3 lat.
04.01.2010 09:00 UCHWAŁA Nr 540/XLVII/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 3 lat.
04.01.2010 08:54 UCHWAŁA Nr 539/XLVII/09 RM w L-c z dnia 29.12.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 3 lat.
04.01.2010 08:52 Uchwała Nr 538/XLVII/09 RM w L-c z dnia 29.12.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym gminnej nieruchomości.
04.01.2010 08:50 UCHWAŁA Nr 537/XLVII/ 09 RM w L-c z dnia 29.12.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego dla terenu w Parku Grunwaldzkim w Lublińcu
04.01.2010 08:46 Uchwała Nr 536/XLVII/09 RM w L-c z dnia 29.12.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XIII/07 RM w L-c z dnia 22.08.2007 r.w sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich w Lublińcu
04.01.2010 08:35 Uchwała Nr 535/XLVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 195/XX/07 z dnia 28 grudnia 2007r.
04.01.2010 08:14 Uchwała Nr 534/XLVII/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 29 GRUDNIA 2009 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 r.
04.01.2010 08:08 Uchwała Nr 533/XLVII/09 RM w L-c z dnia 29.12.2009 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 54/VIII/07 RM w L-c z dnia 30.03.2007 r. w sprawieuchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń (..)
26.11.2009 09:19 UCHWAŁA Nr 532/XLVI/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 462/XLI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody (.)..
26.11.2009 09:11 Uchwała Nr 531/XLVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2009 r.w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
26.11.2009 09:00 Uchwała Nr 530/XLVI/09 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 381/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcuz dnia 29 stycznia 2009 r.
26.11.2009 08:58 Uchwała Nr 529/XLVI/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości.
26.11.2009 08:46 Uchwała NR 528/XLVI/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 24 listopada 2009 r.w sprawie upoważnienia Kierownika M O P S w Lublińcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
26.11.2009 08:43 Uchwała Nr 527/XLVI/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22.08.2007.r. w sprawie Regulaminu Targowiska (...)
26.11.2009 08:42 Uchwała Nr 526/XLVI/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr 183/XIV/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 października 2003r. w sprawie szczegółowych zasad (...)
26.11.2009 08:40 Uchwała Nr 525/XLVI/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr 182/XIV/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 października 2003r. w sprawie szczegółowych zasad (....)
26.11.2009 08:38 Uchwała Nr 524/XLVI/09 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 237/XXV/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie umorzenia części zaległości (...)
26.11.2009 08:35 Uchwała Nr 523/XLVI/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowiska miejskiego i w innych miejscach sprzedaży na (...)
26.11.2009 08:24 UCHWAŁA NR 522/XLVI /09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 24 LISTOPADA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009r.
26.11.2009 08:21 Uchwała Nr 521/ XLVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 54/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia (...)
29.10.2009 13:42 Uchwała nr 520/XLV/09 Raday Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
29.10.2009 13:39 UCHWAŁA Nr 519/XLV/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości, położonej w Lublińcu przy (...)
29.10.2009 13:38 UCHWAŁA Nr 518/XLV/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu w sąsiedztwie ulicy Marszałka(...)
29.10.2009 13:37 UCHWAŁA NR 517/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 494/XLIV/2009 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie podjęcia działań mających na (...)
29.10.2009 13:35 UCHWAŁA NR 516/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą zmierzającą do uznania istniejącego nagrobka za pomnik.
29.10.2009 13:34 UCHWAŁA NR 515/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA LUBLIŃCA z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI (...)
29.10.2009 13:32 UCHWAŁA NR 514/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca
29.10.2009 13:30 UCHWAŁA NR 513/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008 do 2012.
29.10.2009 13:28 UCHWAŁA NR 512/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu(...)
29.10.2009 13:26 UCHWAŁA NR 511/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza
29.10.2009 13:25 UCHWAŁA NR 510/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 3 lat.
29.10.2009 13:24 UCHWAŁA NR 509/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych (...)
29.10.2009 13:23 UCHWAŁA NR 508/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec, położonej (...)
29.10.2009 13:21 UCHWAŁA NR 507/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 285/XXVIII/08 z dnia 30 lipca 2008 r.dot. wyrażenia zgody na sprzedaż (...)
29.10.2009 13:19 UCHWAŁA NR 506/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 54/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie uchwalenia(...)
29.10.2009 13:17 UCHWAŁA NR 505/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego na zadanie inwestycyjne : „Przebudowa (....)
29.10.2009 13:14 Uchwała NR 504/XLV/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia średniego dochodu w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego uprawniającego do obniżki czynszu
29.10.2009 13:12 UCHWAŁA NR 503/XLV/2009 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2010 r. dla zakładu budżetowego.
29.10.2009 13:10 Uchwała NR 502/XLV/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
29.10.2009 13:09 Uchwała NR 501/XLV/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 października 2009 r.w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach (...)
29.10.2009 12:34 Uchwała NR 500/XLV/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 października 2009 r.w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego (...)

1 2 3 4 następna