Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.01.2009 13:47 Uchwała Nr 374/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 54/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego pl
06.01.2009 13:44 Uchwała Nr 373/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej oraz nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca
06.01.2009 13:41 Uchwała NR 372/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej oraz nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca
06.01.2009 13:35 Uchwała nr 371/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach
06.01.2009 13:08 Uchwała nr 370/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach losowych w Lublińcu
06.01.2009 12:15 Uchwała nr 369/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach losowych w Lublińcu
06.01.2009 12:13 Uchwała nr 368/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach losowych w Lublińcu
06.01.2009 12:01 UCHWAŁA NR 367/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok"
06.01.2009 11:25 UCHWAŁA NR 366/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok"
06.01.2009 11:13 Uchwała Nr 365/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
06.01.2009 11:06 UCHWAŁA Nr 364/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 3 lat
06.01.2009 10:50 UCHWAŁA Nr 363/XXXV/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 30 grudnia 2008 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 3 lat.
06.01.2009 10:40 Uchwała Nr 362/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 204/XXI/08 z dnia 30 stycznia 2008r.
06.01.2009 10:35 Uchwała Nr 361/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2008 r.w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu nr 2-2 przy ul. Grunwaldzkiej 48 w ...
06.01.2009 09:13 UCHWAŁA NR 360/XXXV/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU w sprawie: budżetu miasta na 2009 rok
06.01.2009 08:58 UCHWAŁA Nr 359/XXXV/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008r.
02.12.2008 12:49 UCHWAŁA Nr 358/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul. E.Stein 6 w Lublińcu
02.12.2008 12:43 Uchwała Nr 357/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 336/XXXVIII/01 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2001 r. w sprawie zasad ....
02.12.2008 12:40 Uchwała Nr 356/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych za osiągnięcie wysokich ....
02.12.2008 12:37 Uchwała Nr 355/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie ustalenia przebiegu i nadania nazwy ulicy drodze gminnej
02.12.2008 12:33 Uchwała Nr 354/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Powstańców Śl. oraz w rejonie ...
02.12.2008 12:25 Uchwała Nr 353/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca
02.12.2008 12:11 Uchwała Nr 352/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Park Leśny.
02.12.2008 12:09 UCHWAŁA Nr 351/XXXIV/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lublińcu
02.12.2008 12:07 UCHWAŁA Nr 350/XXXIV/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lublińcu
02.12.2008 12:06 UCHWAŁA Nr 349/XXXIV/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lublińcu
02.12.2008 12:04 UCHWAŁA Nr 348/XXXIV/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lublińcu
02.12.2008 12:02 UCHWAŁA Nr 347/XXXIV/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego.
02.12.2008 11:49 Uchwała Nr 346/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 170/XVIII/07 z dnia 28 listopada 2007r.
02.12.2008 11:47 Uchwała Nr 345/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu przy ul. Tysiąclecia 3/47 w ....
02.12.2008 11:38 Uchwała Nr 344/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie umorzenia p. Sebastianowi Mastej zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w ...
02.12.2008 11:35 UCHWAŁA Nr 343/XXXIV/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 LISTOPADA 2008 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008r.
02.12.2008 11:22 UCHWAŁA Nr 342/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w dzielnicy...
02.12.2008 11:10 Uchwała Nr 341/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr 54/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego
02.12.2008 11:07 UCHWAŁA Nr 340/XXXIV/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości położonej w Lublińcu przy ulicy 74..
07.11.2008 11:54 uchwała Nr 339/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na najem budynku administracyjnego przy ul. Paderewskiego 5A
07.11.2008 11:47 uchwała Nr 338/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008r.
04.11.2008 15:34 Uchwała Nr 337/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Burmistrza Miasta Lublińca dla osób i instytucji zasłużonych w dziedzinie twórczości...
04.11.2008 15:32 Uchwała Nr 336/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z....
04.11.2008 15:26 Uchwała Nr 335/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008r w sprawie uchwalenia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA LUBLIŃCA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, o których...
04.11.2008 15:22 Uchwała Nr 334/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu
04.11.2008 15:20 UCHWAŁA Nr 333/XXXII/08 Rada Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008 r.w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Gmin.
04.11.2008 15:18 UCHWAŁA Nr 332/XXXII/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej ...
04.11.2008 15:16 UCHWAŁA Nr 331/XXXII/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. M.C.Skłodowskiej.
04.11.2008 15:02 UCHWAŁA Nr 330/XXXII/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. H. Wieniawskiego.
04.11.2008 14:58 UCHWAŁA Nr 329/XXXII/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 313/XXXI/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody..
04.11.2008 14:56 UCHWAŁA Nr 328/XXXII/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
04.11.2008 14:54 UCHWAŁA Nr 327/XXXII/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lublińcu
04.11.2008 14:47 UCHWAŁA NR 326/XXXII/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCUZ DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
04.11.2008 14:45 U C H W A Ł A N R 325/XXXII/ 08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU w sprawie: stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacjio ....

1 2 3 4 następna