Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2008 12:45 Uchwała Nr 201/XX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
07.01.2008 12:42 Uchwała Nr 200/XX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lublińcu
07.01.2008 12:27 Uchwała Nr 199/XX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kokotek Miasta Lublińca obejmującego teren
07.01.2008 12:20 Uchwała Nr 197/XX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie zasad i tryb
07.01.2008 12:15 Uchwała Nr 196/XX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu nr 21 i 32 przy ul. Grunwaldzkiej 27 w
07.01.2008 11:53 Uchwała Nr 195/XX/07 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie umorzenia p. Barbarze Szaforz części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położone
07.01.2008 11:47 UCHWAŁA NR 194/XX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: przyjęcia " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r."
07.01.2008 11:36 UCHWAŁA NR 193/XX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r."
07.01.2008 11:24 Uchwała Nr 192/XX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmian w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu.
07.01.2008 11:20 Uchwała Nr 191/XX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmian w składzie Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lublińcu.
07.01.2008 11:15 Uchwała Nr 190/XX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie wstąpienia Krzysztofa Gembały na miejsce radnego Kazimierza Szwedzińskiego.
02.01.2008 13:46 uchwała Nr 189/XIX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej
02.01.2008 11:01 uchwała Nr 188/XIX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok
28.12.2007 10:14 uchwała Nr 187/XIX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007t.
03.12.2007 15:19 Uchwała Nr 186/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
03.12.2007 15:14 Uchwała Nr 185/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej na lata 2007 - 2010
03.12.2007 15:12 Uchwała Nr 184/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego ..
03.12.2007 15:10 Uchwała Nr 183/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego ..
03.12.2007 14:27 Uchwała Nr 182/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: zmiany „Zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz za
03.12.2007 14:24 Uchwała Nr 181/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: zmiany „ Zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w
03.12.2007 14:21 UCHWAŁA NR 180/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: zmiany „ Zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w
03.12.2007 14:18 UCHWAŁA NR 179/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia " Gminne
03.12.2007 14:13 Uchwała Nr 178/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia roku 2008 – rokiem Św. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein
03.12.2007 14:10 Uchwała Nr 177/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zmian Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu
03.12.2007 14:05 Uchwała Nr 176/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia osób powołanych przez Radę Miejską o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych
03.12.2007 14:02 Uchwała Nr 175/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu pod nazwą „ Szlak Staropolski „
03.12.2007 13:37 UCHWAŁA NR 174/XVIII/07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 28 LISTOPADA 2007r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzed
03.12.2007 13:24 U C H W A Ł A NR 173/XVIII/07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 28 LISTOPADA 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie Regulam
03.12.2007 13:21 Uchwała Nr 172/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu nr 3 przy ul. P.Stalmacha 22 w
03.12.2007 13:07 Uchwała Nr 171/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu nr 6 przy ul. Mickiewicza 24 w Lub
03.12.2007 12:58 Uchwała Nr 170/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie umorzenia p. Barbarze Kauf części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położone
03.12.2007 12:46 Uchwała Nr 169/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie umorzenia p. Marii Tychowskiej części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego....
03.12.2007 10:47 UCHWAŁA NR 168/XVIII/07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 28 LISTOPADA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007r.
03.12.2007 10:36 Uchwała Nr 167/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r.w sprawie zmiany uchwały Nr 89/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia pomocy ....
03.12.2007 10:25 Uchwała Nr 166/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r.w sprawie zmiany uchwały Nr 54/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie uchwalenia wieloletnie
07.11.2007 11:41 U C H W A Ł A N R 165/XVII/ 07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku l
07.11.2007 11:35 U C H W A Ł A N R 164/XVII/07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolneg
07.11.2007 11:27 U C H W A Ł A N R 163/XVII/ 07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU w sprawie: stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru ........
07.11.2007 11:17 UCHWAŁA NR 162/XVII/07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
07.11.2007 11:10 Uchwała Nr 161/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu nr przy ul. Ligonia 14 w Lublińc
07.11.2007 11:01 UCHWAŁA NR 160/XVII/07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007r.
07.11.2007 10:55 Uchwała Nr 159/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu
07.11.2007 10:51 UCHWAŁA NR 158/XVII/07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 31 października 2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego
07.11.2007 10:48 Uchwała Nr 157/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007r. zmieniająca Uchwałę Nr 383/XXXII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2005r. wsprawie ustalenia opłat za
07.11.2007 10:44 Uchwała Nr 156/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007r.zmieniająca Uchwałę Nr 88/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia opłat za ..
07.11.2007 10:39 Uchwała Nr 155/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007r w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA LUBLIŃCA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, o który
07.11.2007 10:31 Uchwała Nr 154/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józe
07.11.2007 10:19 Uchwała Nr 153/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007r. w sprawie skargi złożonej przez Pana Sławomira Dziuk na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubli
07.11.2007 10:12 Uchwała Nr 152/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 września 2007r.w sprawie skargi złożonej przez Panów Sławomira i Dariusza Dziuk na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
07.11.2007 10:01 Uchwała Nr 151/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu lasu komunalnego – teren

1 2 3 4 następna