Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2007 11:09 uchwała Nr 35/IV/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie odwołania redaktora naczelnego czasopisma Miasta "Nowiny Lublinieckie"
04.01.2007 11:04 uchwała Nr 34/IV/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006r.
04.01.2007 10:54 uchwała Nr 33/IV/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie taryfy za wodę i ścieki
04.01.2007 10:41 uchwała Nr 32/IV/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmiany w Statucie Związku Gmin
04.01.2007 10:34 uchwała Nr 31/IV/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia GPPN na 2007r.
04.01.2007 10:21 uchwała Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia w sprawie przyjęcia "GPPiRPA na 2007r."
27.12.2006 11:34 uchwała Nr 29/III/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lublińca
27.12.2006 11:32 uchwała Nr 28/III/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Lublińca
27.12.2006 11:29 uchwała Nr 27/III/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie wypowiedzenia warunków pracy i płacy rednemu Rady Miejskiej w Lublińcu
27.12.2006 11:27 uchwała Nr 26/III/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnemu Rady Miejskiej w Lublińcu
27.12.2006 11:22 uchwała Nr 25/III/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie rozpatrzenia skargi Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółka z o.o. w Warszawie
27.12.2006 11:14 uchwała Nr 24/III/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006r.
27.12.2006 11:11 uchwała Nr 23/III/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu
27.12.2006 11:08 uchwała Nr 22/III/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
27.12.2006 11:01 uchwała Nr 21/III/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
27.12.2006 10:47 uchwała Nr 20/III/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lublińcu
27.12.2006 10:44 uchwała Nr 19/III/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lublińcu
27.12.2006 10:41 uchwała Nr 18/III/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej w Lublińcu
27.12.2006 10:36 uchwała Nr 17/III/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu
27.12.2006 10:33 uchwała Nr 16/III/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie powołania KOmisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej w Lublińcu
27.12.2006 10:31 uchwała Nr 15/III/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Finansowo-Ekonomicznej Rady Miejskiej w Lublińcu
27.12.2006 10:28 uchwała Nr 14/III/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu
07.12.2006 08:21 uchwała Nr 13/II/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 5 grudnia w sprawie podatku rolnego
07.12.2006 08:19 uchwała Nr 12/II/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej w Lublińcu
07.12.2006 08:14 uchwała Nr 11/II/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006r.
07.12.2006 08:12 uchwała Nr 10/II/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej w Lublińcu
30.11.2006 13:21 uchwała Nr 9/I/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lublińcu
30.11.2006 13:19 uchwała Nr 8/I/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lublińcu
30.11.2006 13:16 uchwała Nr 7/I/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej w Lublińcu
30.11.2006 13:14 uchwała Nr 6/I/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu
30.11.2006 13:12 uchwała Nr 5/I/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansowo-Ekonomicznej Rady Miejskiej w Lublińcu
30.11.2006 13:08 uchwała Nr 4/I/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu
30.11.2006 13:06 uchwała Nr 3/I/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lublińcu
30.11.2006 12:51 uchwała Nr 2/I/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2006 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lublińcu
30.11.2006 12:48 uchwała Nr 1/I/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu
30.10.2006 13:42 uchwała Nr 578/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lublińca
30.10.2006 13:38 uchwała Nr 577/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie podatku leśnego
30.10.2006 13:33 uchwała Nr 576/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie wzoru informacji na podatek rolny
30.10.2006 13:26 uchwała Nr 575/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów
30.10.2006 13:20 uchwała Nr 574/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
30.10.2006 13:10 uchwała Nr 573/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
30.10.2006 13:04 uchwała Nr 572/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
30.10.2006 12:50 uchwała Nr 571/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie zajęcia stanowiska na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego
30.10.2006 12:48 uchwała Nr 570/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie skargi Wojewody Śląskiego
30.10.2006 12:45 uchwała Nr 569/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały dot. powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości opłat za usługi po
30.10.2006 12:34 uchwała Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych
30.10.2006 12:30 uchwała Nr 567/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej
30.10.2006 12:28 uchwała Nr 566/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie poręczenia spłaty kredytu dla A.S.A.
30.10.2006 12:21 uchwała Nr 565/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2006r.
17.10.2006 10:52 uchwała Nr 564/LXI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 października 2006r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta w 2006 roku

1 2 3 4 następna