Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2005 10:27 uchwała Nr 459/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.
28.12.2005 10:15 uchwała Nr 458/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki na 2006r.
28.12.2005 10:09 uchwała Nr 457/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
28.12.2005 09:51 uchwała Nr 456/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia taryf za widę i ścieki
28.12.2005 09:16 uchwała Nr 455/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2005r, w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005r.
19.12.2005 14:11 Uchwała Nr 454/XLVII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie podatku od posiadania psów
19.12.2005 14:08 Uchwała Nr 453/XLVII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie opłaty targowej
19.12.2005 13:15 UCHWAŁA NR 452/XLVII/05 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 15 GRUDNIA 2005 ROKU w sprawie: budżetu miasta na 2006 rok
07.12.2005 12:19 uchwała Nr 451/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
07.12.2005 12:17 uchwała Nr 450/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie budownictwa czynszowego
07.12.2005 12:13 uchwała Nr 449/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmiany siedziby ZOPO
07.12.2005 12:04 uchwała Nr 448/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmiany GPPiRPA
07.12.2005 11:59 uchwała Nr 447/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie podatku od posiadania psów
07.12.2005 11:57 uchwała Nr 446/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie podatku leśnego
07.12.2005 11:29 Uchwała Nr 445/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.11.2005 w sprawie podatku rolnego
07.12.2005 11:17 uchwała Nr 444/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie podatku od środków transportowych
07.12.2005 11:11 uchwała Nr 443/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie opłaty targowej
07.12.2005 10:56 uchwała Nr 442/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r, w sprawie podatku od nieruchomości
07.12.2005 10:47 uchwała Nr 441/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005r.
22.11.2005 14:27 uchwała Nr 440/XLV/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora ZOPO
22.11.2005 14:18 uchwała Nr 439/XLV/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
22.11.2005 14:03 uchwała Nr 438/XLV/05 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005r.
02.11.2005 10:52 uchwała Nr 437/XLIV/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2005r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
02.11.2005 10:47 uchwała Nr 436/XLIV/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2005r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu dzierżawy
02.11.2005 10:42 uchwała Nr 435/XLIV/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2005r, w sprawie zasad konsulacji z mieszkańcami
02.11.2005 10:33 uchwała Nr 434/XLIV/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2005r, w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
02.11.2005 10:11 uchwała Nr 433/XLIV/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2005r, w sprawie przyjęcia GPPiRPA na 2005r,
02.11.2005 10:03 uchwała Nr 432/XLIV/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005r.
20.10.2005 09:11 uchwała Nr 431/XLIII/05 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2
05.10.2005 12:38 Uchwała Nr 430/XLII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2005r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
05.10.2005 12:36 Uxchwała Nr 429/XLII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2005r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w Studium
05.10.2005 12:33 Uchwała Nr 428/XLII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2005r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowabia przestrzennego
05.10.2005 12:26 Uchwała Nr 427/XLII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2005r. w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Miasta Lublińca"
05.10.2005 12:23 Uxchwała Nr 426/XLII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2005r. w sprawie przsytąpienia gminy Lubliniec do konkursu ofert na dotacje inwestycyjne
05.10.2005 12:21 Uchwała Nr 425/XLII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2005r, w sprawie przystąpienia gminy Lubliniec do konkursu ofert na dotacje inwestycyjne
05.10.2005 12:19 Uchwała Nr 424/XLII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2005r. w sprawie przystąpienia gminy Lubliniec do konkursu ofert na dotacje inwestycyjne
05.10.2005 12:14 Uchwała Nr 423/XLII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2005r. w sprawie zmiany projektu przychodów i wydatków GFOŚi GW
05.10.2005 12:04 Uchwała Nr 422/XLII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu miasta
21.09.2005 08:22 UCHWAŁA NR 421/XLI/05 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2005 ROKU w sprawie: zmiany ....
12.08.2005 14:59 Uchwała Nr 420/XL/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr 388/XXXIV/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2005 w sprawie uchwalenia Regulaminu..
12.08.2005 14:57 UCHWAŁA NR 419/XL/05 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 9 SIERPNIA 2005 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005r.
12.08.2005 14:32 Uchwała Nr 418/XL/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9 sierpnia 2005r. w sprawie utworzenia doraźnych zamkniętych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu ....
01.08.2005 15:00 UCHWAŁA NR 417/ XXXIX/ 05 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 27 lipca 2005 r. w sprawie: współfinansowania przygotowania wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia pn.„Kompleksowe....
01.08.2005 14:57 UCHWAŁA Nr 416/XXXIX/ 05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 lipca 2005r. zmieniająca uchwałę Nr 192/XIV/03 z dnia 30 października 2003r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu....
01.08.2005 14:55 UCHWAŁA Nr415/XXXIX/05/ Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 lipca 2005r. zmieniająca uchwałę nr 191/XIV/03 z dnia 30 października 2003r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu...
01.08.2005 14:53 UCHWAŁA Nr 414/XXXIX/ 05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 lipca 2005r. zmieniająca uchwałę Nr 190/XIV/03 z dnia 30 października 2003r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.....
01.08.2005 14:50 Uchwała Nr 413/XXXIX/05. Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl.
01.08.2005 14:47 Uchwała Nr 412/XXXIX/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr 232/XXVII/2000 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie nadania Statutu
01.08.2005 14:45 UCHWAŁA Nr 411/XXXIX/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie likwidacji Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
01.08.2005 14:43 UCHWAŁA Nr 41O/XXXIX/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie przystąpienia miasta Lublińca do stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie „Szlak Staropolski” z siedz

1 2 następna