Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2004 17:05 Uchwała Rady Miejskiej Nr 221/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie wystąpienia ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze
07.01.2004 17:03 Uchwała Rady Miejskiej Nr 220/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej
07.01.2004 16:59 Uchwała Rady Miejskiej Nr 219/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie: przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r."
07.01.2004 16:52 Uchwała Rady Miejskiej Nr 218/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie: Programu współpracy Miasta Lubliniec z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2004
07.01.2004 16:47 Uchwała Rady Miejskiej Nr 217/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprow. ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kan
07.01.2004 16:34 Uchwała Rady Miejskiej Nr 216/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie lokalizacji targowiska na terenie miasta Lublińca
07.01.2004 16:31 Uchwała Rady Miejskiej Nr 215/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej
07.01.2004 16:30 Uchwała Rady Miejskiej Nr 214/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej
07.01.2004 16:28 Uchwała Rady Miejskiej Nr 213/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej
07.01.2004 16:23 Uchwała Rady Miejskiej Nr 212/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok
07.01.2004 16:19 Uchwała Rady Miejskiej Nr 211/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 201/XV/03 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targo
07.01.2004 16:16 Uchwała Rady Miejskiej Nr 210/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie pokrycia deficytu budżetowego 2003 roku
07.01.2004 16:13 Uchwała Rady Miejskiej Nr 209/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2004 rok
07.01.2004 16:10 Uchwała Rady Miejskiej Nr 208/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta Lublińca do zaciągnięcia w 2004r. kredytu na pokrycie występ. w ciągu roku niedobor
01.12.2003 15:14 Uchwała Rady Miejskiej Nr 207/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu kontroli
01.12.2003 15:12 Uchwała Rady Miejskiej Nr 206/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie rozpatrywania skargi złożonej przez Pana Janusza Michnę
01.12.2003 15:07 Uchwała Rady Miejskiej Nr 205/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 48/IV/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prz
01.12.2003 15:05 Uchwała Rady Miejskiej Nr 204/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 47/IV/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w
01.12.2003 14:40 Uchwała Rady Miejskiej Nr 203/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli mies. stawek wynagr.
01.12.2003 14:37 Uchwała Rady Miejskiej Nr 202/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
01.12.2003 14:34 Uchwała Rady Miejskiej Nr 201/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży
01.12.2003 14:31 Uchwała Rady Miejskiej Nr 200/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: stawek podatku od posiadania psów na 2004 rok
01.12.2003 14:28 Uchwała Rady Miejskiej Nr 199/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: podatku od środków transportowych na 2004 rok
01.12.2003 14:21 Uchwała Rady Miejskiej Nr 198/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji na podatek leśny na 2004 rok od osób fizycznych i prawnych
01.12.2003 14:11 Uchwała Rady Miejskiej Nr 197/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji na podatek rolny na 2004 rok
01.12.2003 13:53 Uchwała Rady Miejskiej Nr 196/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: podatku od nieruchomości i określenia obowiązujących wzorów wykazu nieruchomości i deklaracji podatkowej na 2004rok
01.12.2003 13:43 Uchwała Rady Miejskiej Nr 195/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003 rok
14.11.2003 11:32 Uchwała Rady Miejskiej Nr 194/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
14.11.2003 11:29 Uchwała Rady Miejskiej Nr 193/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
14.11.2003 11:21 Uchwała Rady Miejskiej Nr 192/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
14.11.2003 11:15 Uchwała Rady Miejskiej Nr 191/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
14.11.2003 11:08 Uchwała Rady Miejskiej Nr 190/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
14.11.2003 11:04 Uchwała Rady Miejskiej Nr 189/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
14.11.2003 11:00 Uchwała Rady Miejskiej Nr 188/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
14.11.2003 10:51 Uchwała Rady Miejskiej Nr 187/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 336/XXXVIII/01 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2001r.
14.11.2003 10:48 Uchwała Rady Miejskiej Nr 186/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Lublińcu
14.11.2003 09:55 Uchwała Rady Miejskiej Nr 185/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca
06.11.2003 11:36 Uchwała Rady Miejskiej Nr 184/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmian w organizacji i funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
06.11.2003 11:17 Uchwała Rady Miejskiej Nr 183/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli
06.11.2003 10:40 Uchwała Rady Miejskiej Nr 182/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publiczn
06.11.2003 10:19 Uchwała Rady Miejskiej Nr 181/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Lublińca dodatku specjalnego
06.11.2003 10:14 Uchwała Rady Miejskiej Nr 180/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lublińca
06.11.2003 10:11 Uchwała Rady Miejskiej Nr 179/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003r.
06.11.2003 10:06 Uchwała Rady Miejskiej Nr 178/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego
20.10.2003 10:53 Uchwała Rady Miejskiej Nr 177/XIII/03 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie skargi złożonej przez Pana Tadeusza Jonika na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
20.10.2003 10:49 Uchwała Rady Miejskiej Nr 176/XIII/03 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie skargi złożonej przez Pana Ryszarda Hudyma na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
20.10.2003 10:45 Uchwała Rady Miejskiej Nr 175/XIII/03 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 117/IX/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 maja 2003r. o przystąpieniu do sporządzenia zm. pl
20.10.2003 10:33 Uchwała Rady Miejskiej Nr 174/XIII/03 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zasad zbycia własności nieruchomości zabudowanej obiektem zabytkowym -„Zamkiem Lublinieckim”
20.10.2003 10:26 Uchwała Rady Miejskiej Nr 173/XIII/03 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości zabudowanej obiektami sportowymi położonymi przy ul. Powstańc
20.10.2003 10:21 Uchwała Rady Miejskiej Nr 172/XIII/03 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad funkcjonowania czasopisma Miasta Lublińca p.n. „Nowiny Lublinieckie”

1 2 3 4 następna