Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2011 08:38 Z A R Z Ą D Z E N I E 301/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2010 r. Zmieniające zarządzenie Nr 204/05 z dnia 30 grudnia 2005r Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie: przyjęcia ...
14.02.2011 12:24 ZARZĄDZENIE NR 300/10 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
07.01.2011 09:25 Zarządzenie nr 299/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 17/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie umorzenia ...
07.01.2011 09:22 Zarządzenie nr 298/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Zarzadzenia nr 193/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie rozłożenia na ...
30.12.2010 13:44 Zarządzenie nr 297/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul.Piłsudskiego 9 w Lublińcu.
28.12.2010 11:40 Zarzadzenie nr 296/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie umorzenia części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul....
28.12.2010 11:38 Zarządzenie nr 295/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
21.12.2010 11:28 Zarządzenie nr 294/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 96/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie rozłożenia na ...
17.12.2010 11:18 Zarządzenie Nr 293/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Rady Sportu w Lublińcu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ...
17.12.2010 11:06 Zarządzenie nr 292/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 153/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 lipca 2010r. w sprawie rozłożenia na ...
17.12.2010 10:37 Zarządzenie nr 291/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 146/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie rozłożenia na ...
17.12.2010 09:56 Zarządzenie nr 290/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia Z DNIA 13 GRUDNIA 2010 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
17.12.2010 09:43 Zarządzenie nr 289/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dni 09 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 162/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie rozłożenia na raty...
17.12.2010 09:36 Zarządzenie nr 288/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego ...
17.12.2010 09:30 Zarządzenie nr 287/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 202/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 września 2009r. w sprawie umorzenia ...
17.12.2010 09:25 Zarządzenie nr 286/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 grudnia 2010r. w sprawie określenia wykazu komunalnych lokali socjalnych.
17.12.2010 09:24 Zarządzenie Nr 285/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
13.12.2010 13:39 ZARZĄDZENIE Nr 284/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 6 grudnia 2010 roku. w sprawie powołania Lidera Gminnego Biura Spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku
13.12.2010 13:22 ZARZĄDZENIE Nr 283/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 6 grudnia 2010 roku. w sprawie powołania gminnego biura spisowego dla potrzeb przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i ...
13.12.2010 13:12 Zarządzenie nr 282/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 grudnia 2010r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego w Lublińcu przy ul....
13.12.2010 13:03 Zarządzenie nr 281/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 grudnia 2010r. w sprawie rozwiązania gminnego biura spisowego powołanego dla potrzeb przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego ...
09.12.2010 11:21 ZARZĄDZENIE NR 280/10 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 01 grudnia 2010 ROKU w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu do potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii ...
09.12.2010 11:17 Zarządzenie Nr 279/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2010r. zmieniające Zarządzenie Nr 54/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie umorzenia części ...
09.12.2010 11:09 Zarządzenie Nr 278/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2010r. sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
09.12.2010 11:07 Zarządzenie 277 /10 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2010 r. Zmieniające zarządzenie Nr 204/05 z dnia 30 grudnia 2005r Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie: przyjęcia zasad- ...
09.12.2010 11:07 Zarządzenie 276 /10 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 293/09 z dnia 31 grudnia 2009r Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie ewidencji i ...
09.12.2010 10:52 ZARZĄDZENIE nr 275/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 LISTOPADA 2010 ROKU w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
09.12.2010 10:04 Zarządzenie nr 274/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r..
09.12.2010 09:59 Zarządzenie Nr 273/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha w ...
09.12.2010 08:06 Z A R Z Ą D Z E N I E 272/10 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA zmieniające zarządzenie nr 32/2002 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 grudnia 2005r. w sprawie instrukcji...
30.11.2010 11:12 Zarządzenie Nr 271/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 listopada 2010 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 114/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ...
26.11.2010 10:28 Zarządzenie nr 270/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 133/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 czerwca 2010r. w sprawie rozłożenia na...
26.11.2010 10:25 Zarządzenie nr 269/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 23/2009 z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. ...
26.11.2010 10:17 Zarzadzenie nr 268/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 15/2004 z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - ...
26.11.2010 09:58 Zarządzenie nr 267/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
26.11.2010 08:54 Zarządzenie Nr 266/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul....
26.11.2010 08:51 Zarządzenie nr 265/10 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r..
26.11.2010 08:47 Zarządzenie nr 264/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2011r. wraz z uzasadnieniem i materiałami.
26.11.2010 08:20 Zarządzenie nr 263/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
26.11.2010 08:16 Zarządzenie nr 262/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2010r. zmieniające Zarządzenie Nr 195/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie wyrażenia zgody ...
24.11.2010 15:12 ZARZĄDZENIE NR 261/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 04 LISTOPADA 2010 ROKU zmieniające zarządzenie nr 214/2009 Burmistrza Miasta Lublińca dnia 01 października 2009 roku w sprawie ustalenia...
24.11.2010 15:08 Zarządzenie Nr 260/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu.
24.11.2010 15:06 Zarządzenie nr 259/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie umorzenia części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. E.Stein
24.11.2010 14:54 Zarządzenie nr 258/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul.Ligonia 14/6.
24.11.2010 14:51 Zarządzenie Nr 257/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ...
24.11.2010 14:42 Zarządzenie Nr 256/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej ...
24.11.2010 14:40 Zarządzenie Nr 255/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. M. C. Skłodowskiej...
24.11.2010 14:35 Zarządzenie nr 254/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r..
24.11.2010 14:27 Zarządzenie nr 253/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 269/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie ...
24.11.2010 14:25 Zarządzenie Nr 252/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 października 2010 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w związku z wyborami rad gmin, rad ...

1 2 3 4 5 6 następna