Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.08.2010 11:50 Maniura Edward - Burmistrz Miasta Lublińca
14.07.2010 11:56 Anna Jonczyk – Drzymała – Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
14.07.2010 11:54 Jan Grajcar - Sekretarz Miasta Lublińca
14.07.2010 11:52 Ewa Kaczmarczyk – Skarbnik Miasta Lublińca
14.07.2010 11:49 Adam Bielecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
14.07.2010 11:47 Cezary Sękowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
14.07.2010 11:19 Daniel Delekta – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
14.07.2010 11:15 Cezary Nowicki – Pełnomocnik do Spraw Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej
14.07.2010 11:13 Beata Masłowska – Kierownik Referatu Podatków i Opłata Lokalnych
14.07.2010 11:08 Marek Brzezina - Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa
14.07.2010 11:03 Marzena Grzyb - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lublińcu
14.07.2010 11:01 Jerzy Żuchowicz - poprzedni Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lublińcu
14.07.2010 10:58 Aleksandra Stachowiak – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
14.07.2010 09:52 Joanna Dąbrowicz – Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
14.07.2010 09:46 Agata Woźniak - Rybka - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
13.07.2010 12:35 Joanna Brzezina – Dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
13.07.2010 12:20 Jan Brzeziński – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu
13.07.2010 12:03 Agnieszka Stelmaszczyk – Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu
13.07.2010 12:01 Bożena Droździok – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
13.07.2010 11:59 Halina Pagwet – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
13.07.2010 11:13 Eugenia Szymków – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
13.07.2010 11:08 Grażyn Panek - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
13.07.2010 10:10 Małgorzat Krajuszek - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
13.07.2010 10:07 Barbara Pilch - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
13.07.2010 09:54 Renta Rokosa - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
13.07.2010 09:43 Jolanta Doleżych - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
13.07.2010 09:32 Barbara Gruca - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
13.07.2010 09:26 Barbara Mickoś – Kierownik Żłobka Miejskiego w Lublińcu
17.03.2010 14:06 Nowicki Cezary - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu - utrata uprawnień
27.01.2010 14:44 Grzyb Marzena - Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu - objęcie stanowiska