Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.07.2023 12:26 Zarządzenie nr 208/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 lipca 2023r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 144/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 maja 2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu
22.05.2023 13:20 Zarządzenie nr 144/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 maja 2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
13.03.2023 12:55 Zarządzenie nr 64/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 marca 2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
28.07.2020 09:53 Zarządzenie nr 215/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 232/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
12.11.2019 15:14 Zarzadzenie nr 232/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu
29.07.2016 12:21 Zarządzenie nr 148/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 103/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 maja 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
12.05.2016 11:12 Zarządzenie nr 103/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 maja 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu
13.01.2011 10:33 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 05/2011 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z D N I A 10 stycznia 2011 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 10/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia ...
20.05.2010 10:18 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 97/2010 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z D N I A 29 kwietnia 2010 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 10/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia ...
18.12.2009 09:35 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 273/2009 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z D N I A 08grudnia 2009 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 10/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 lutego ...
18.03.2009 13:47 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 60/2009 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z D N I A 5 marca 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr 10/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia ...
20.11.2008 14:23 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 189/2008 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z D N I A 29 października 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 10/2005 Burmistrza Miasta ...
15.10.2008 15:27 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 180/2008 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z D N I A 03 października 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 10/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia ...
28.02.2008 10:32 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 25/2008 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z D N I A 21 lutego 2008 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 10/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia ...
28.02.2008 09:08 Zarządzenie nr 20/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 07 lutego 2008r. zmieniające zarządzenie nr 279/2007 Burmistrza Miasta Lublińca ...
04.01.2008 10:00 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 298/2007 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z D N I A 28 grudnia 2007r. Zmieniające zarządzenie nr 279/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia
11.12.2007 10:01 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 283 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z D N I A 30 listopada 2007r. Zmieniające zarządzenie nr 137/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 maja
11.12.2007 09:52 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 279/2007 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z D N I A 30 listopada 2007r. Zmieniające zarządzenie nr 137/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia .
04.06.2007 12:41 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 137/2007 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z D N I A 28 maja 2007r. Zmieniające zarządzenie nr 10/2005r. Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 lutego
01.03.2007 13:14 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 94/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 czerwca 2006r. zmieniające Zarządzenie nr 10/2005 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu
01.03.2007 12:57 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 175/2005 Burmistrza Miasta Lublińca zmieniające Zarządzenie nr 10/2005 Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu
12.04.2005 12:41 ZARZĄDZENIE NR 42/2005 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Zmieniające zarządzenie nr 10/2005r. Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskieg
09.02.2005 12:12 Zarządzenie Nr 10\2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 lutego 2005 roku W sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu