Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2005 09:16 uchwała Nr 455/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2005r, w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005r.
12.10.2005 13:37 Zarządzenie Nr 151/05 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 października 2005 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2005 rok
12.10.2005 13:35 Zarządzenie Nr 150/05 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 października 2005r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005rok.
21.09.2005 08:22 UCHWAŁA NR 421/XLI/05 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2005 ROKU w sprawie: zmiany ....
19.08.2005 09:23 ZARZĄDZENIE NR 113/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 9 SIERPNIA 2005 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2005 rok.
18.08.2005 13:19 ZARZĄDZENIE NR 108 /05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 LIPCA 2005 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2005 rok.
12.08.2005 14:57 UCHWAŁA NR 419/XL/05 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 9 SIERPNIA 2005 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005r.
01.08.2005 14:33 UCHWAŁA NR 407/XXXIX/ 05 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 27 LIPCA 2005 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005r.
21.07.2005 16:16 ZARZĄDZENIE NR 93/2005 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 CZERWCA 2005r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na III kwartał 2005r.
21.07.2005 16:10 ZARZĄDZENIE NR 92/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2005 rok.
21.07.2005 16:06 ZARZĄDZENIE NR 91/2005 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 CZERWCA 2005r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2005r.
20.07.2005 16:03 ZARZĄDZENIE NR 85/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 czerwca 2005 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2005 rok.
14.06.2005 13:01 ZARZĄDZENIE NR 64 /05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MAJA 2005 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2005 rok.
03.06.2005 11:23 UCHWAŁA NR 395/XXXVI/05 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 25 MAJA 2005 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005r.
05.05.2005 10:59 UCHWAŁA NR 392/XXXV/05 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 28 KWIETNIA 2005 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005r.
05.05.2005 10:51 Uchwała Nr 390/XXXV/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mias
12.04.2005 12:33 ZARZĄDZENIE NR 41/2004 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 MARCA 2005r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2005r.
07.04.2005 16:22 ZARZĄDZENIE NR 40 /05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 MARCA 2005 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2005 rok.
07.04.2005 16:19 ZARZĄDZENIE NR 39 /05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 MARCA 2005 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
09.03.2005 15:08 ZARZĄDZENIE NR 17 /05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 LUTEGO 2005 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2005 rok.
09.03.2005 14:29 ZARZĄDZENIE NR 13/ 05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 8 LUTEGO 2005 ROKU w sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy..
28.02.2005 11:08 UCHWAŁA NR 380/XXXII/ 05 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 23 LUTEGO 2005 ROKU Z DNIA 23 LUTEGO 2005 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005r.
03.02.2005 11:11 UCHWAŁA NR 375/XXXI/05 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 STYCZNIA 2005 ROKU w sprawie: zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego FunduszuOchrony Środowiska iGospodarki Wodnej
26.01.2005 14:56 ZARZĄDZENIE NR 6/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 STYCZNIA 2005 ROKU w sprawie: układu wykonawczego budżetu miasta na 2005 rok
25.01.2005 14:19 ZARZĄDZENIE NR 2/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 STYCZNIA 2005 ROKU w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 1/05 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 stycznia 2004 r. w sprawie projektu...
25.01.2005 14:14 ZARZĄDZENIE NR 1/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 5 STYCZNIA 2004 ROKU w sprawie: projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej na
25.01.2005 14:02 ZARZĄDZENIE NR 199/2004 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2004r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2005r.
04.01.2005 10:21 UCHWAŁA NR 370/XXX/04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 ROKU w sprawie: budżetu miasta na 2005 rok