Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.04.2023 14:13 Zarządzenie nr 115/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 kwietnia 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu
25.04.2023 14:11 Zarządzenie nr 114/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 kwietnia 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lublińcu
04.11.2022 12:27 Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Lubliniec do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.
21.03.2022 15:21 Zarządzenie nr 77/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu
21.03.2022 15:19 Zarządzenie nr 76/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu
21.03.2022 15:16 Zarządzenie nr 75/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.
26.05.2021 10:56 Zarządzenie nr 100/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu.
21.05.2019 09:06 Zarządzenie nr 127/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublińcu
12.04.2019 12:07 Zarzadzenie nr 105/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lublińcu
26.03.2019 10:08 Zarzadzenie nr 92/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu
26.03.2019 10:06 Zarządzenie nr 91/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu
26.03.2019 10:04 Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 8 w Lublińcu
07.08.2018 09:01 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
18.07.2018 12:22 Informacja z naboru
20.06.2018 10:14 Ogłoszenie o zamiarze likwidacji Filii dziecięcej Nr 5 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J.Lompy w Lublińcu oraz dokonania zmian w statucie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J.Lompy w Lublińcu
28.05.2018 08:33 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyretkora Żłobka Miejskiego
27.04.2018 13:43 Zarządzenie nr 82/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu.
27.04.2018 13:41 Zarządzenie nr 81/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lublińcu.
08.05.2017 10:44 Zarzadzenie nr 104/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu.
08.05.2017 10:42 Zarządzenie nr 103/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu.
08.05.2017 10:37 Zarządzenie nr 102/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.Jana Pawła II w Lublińcu.
23.03.2017 15:10 Zarządzenie nr 71/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu
06.10.2016 13:38 Ogłoszenie o zamiarze likwidacji Filii Nr 1 oraz Filii Nr 2 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J.Lompy w Lublińcu oraz dokonania zmian w statucie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J.Lompy w Lublińcu
21.07.2016 10:00 Informacja z wyboru oferenta na dostawę urn wyborczych
28.06.2016 10:03 Zapytanie ofertowe na dostawę urn wyborczych dla gminy Lubliniec
22.10.2014 11:17 Składy obwodowych komisji wyborczych
06.05.2014 13:02 Zarządzenie nr 100/2014 Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich ...
12.02.2009 12:59 Ogłoszenie o rozwiązaniu i likwidacji Związku Gmin "Porozumienie Gospodarczo - Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty"
03.09.2008 09:45 ZARZĄDZENIE NR 148/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 SIERPNIA 2008 ROKUw sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok.
29.08.2008 12:04 ZARZĄDZENIE NR 129/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCAZ DNIA 13 SIERPNIA 2008 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
15.06.2007 10:29 Informacja o naborze kandydatów na ławników
04.04.2007 10:41 Ogłoszenie: Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na opracowanie: Projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Parku Grunwaldzkim w Lublińcu...
26.06.2006 13:28 Nabór ofert na wykonanie alnalizy w zagospodarowaniu przestrzennym
12.06.2006 08:37 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy stawem Posmyk a stawem hodowlanym Kokotek II
02.12.2005 13:23 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca.
02.12.2005 13:14 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lublińca.
25.10.2005 11:13 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubliniec - dzilenica Wymyślacz
22.11.2004 13:36 Informacja o zakończeniu procedury rokowań w sprawie nabycia 706 sztuk udziałów A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu
26.10.2004 12:46 Przedłużenie terminu składania pisemnych odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do rokowań w sprawie nabycia udziałów Spółki "A.S.A." Lubliniec " Sp. z o.o. do dnia 15 listopada 2004