Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.10.2012 11:51 UCHWAŁA NR 295/XXVII/2012 RM w L-cu w sprawie ustalenia stawek oraz terminu płatności opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta L-cu
29.12.2011 08:08 UCHWAŁA NR 185/XV/2011 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 175/XIV/2011 Rady Miasta Lubliniec z dnia 29 listopada 2011 r.
30.11.2011 14:03 uchwała Nr 175/XIV/2011 RM w L-cu z 29.11.2011w sprawie ustalenia stawek oraz terminu płatności opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i winnych miejscach sprzedaży na terenie (...)
04.01.2011 08:55 UCHWAŁA NR 36/III/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 27/II/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 9 grudnia 2010 r.
10.12.2010 10:09 uchwała nr 27/II/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9-12-2010 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i innych miejscach sprzedaży na
01.04.2010 12:53 UCHWAŁA NR 677/LI/2010 RM L-C z dnia 30.03.2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 523/XLVI/09 RM L-c z dnia 24.11.2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej (...).
26.11.2009 08:35 Uchwała Nr 523/XLVI/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowiska miejskiego i w innych miejscach sprzedaży na (...)
04.11.2008 14:33 UCHWAŁA NR 322/XXXII / 08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich
04.07.2008 13:43 uchwała Nr 264/XXVII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr 174/XVIII/07 dot. opłaty targowej
31.03.2008 10:34 Uchwała Nr 228/XXIII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2008r. w sprawie zwolnienia od opłat osób dokonujących zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
03.03.2008 11:22 UCHWAŁA NR 218 / XXII / 08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 27 LUTEGO 2008 ROKU w sprawie: zmiany uchwały Nr 174/XVIII /07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r.w sprawie ....
02.01.2008 13:46 uchwała Nr 189/XIX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej
03.12.2007 13:37 UCHWAŁA NR 174/XVIII/07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 28 LISTOPADA 2007r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzed
07.11.2007 10:48 Uchwała Nr 157/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007r. zmieniająca Uchwałę Nr 383/XXXII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2005r. wsprawie ustalenia opłat za
07.11.2007 10:44 Uchwała Nr 156/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007r.zmieniająca Uchwałę Nr 88/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia opłat za ..
30.10.2006 13:10 uchwała Nr 573/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
27.02.2006 10:49 uchwała Nr 475/LI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie opłaty targowej
31.01.2006 12:44 Uchwała Nr 467/L/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
19.12.2005 14:08 Uchwała Nr 453/XLVII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie opłaty targowej
07.12.2005 11:11 uchwała Nr 443/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie opłaty targowej
01.07.2005 15:52 Uchwała Nr 405/XXXVIII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w L
03.06.2005 11:32 UCHWAŁA NR 397/XXXVI/05 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 25 MAJA 2005 r. Zmieniająca uchwałę nr 358/XXVIII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie ustalenia stawek op
10.05.2005 15:23 Zarządzenie Nr 53/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 kwietnia 2005r. zmieniające Zarządzenie Nr 68/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia opłat za..
04.01.2005 10:30 Uchwała Nr 371/XXX/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
08.12.2004 09:15 UCHWAŁA NR 358 / XXVIII / 04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych ......
05.11.2004 13:21 Zarządzenie Nr 165/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi pogrzebowe i pokrewne na Cmentarzu Komunalnym w Lublińcu
02.09.2004 11:42 Uchwała Nr 325/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lub
02.09.2004 11:34 UCHWAŁA NR 324/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług-wyżywienia w Domu Dziennego Pobytu „Klu
02.09.2004 11:25 Uchwała Nr 323/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasa
07.08.2003 12:12 Uchwała Rady Miejskiej Nr 160/XI/03 z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Lubliniec
28.07.2003 10:50 Uchwała Rady Miejskiej Nr 112/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 17/III/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
28.07.2003 10:43 Uchwała Rady Miejskiej Nr 110/IX/03 z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 410/XLVIII/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2002r
24.07.2003 13:31 Uchwała Rady Miejskiej Nr 48/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Lubliniec
24.07.2003 13:28 Uchwała Rady Miejskiej Nr 47/IV/02 z dnia 30 grudnai 2002 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto Lubliniec
24.07.2003 08:27 Uchwała Rady Miejskiej Nr 19/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń
24.07.2003 08:17 Uchwała Rady Miejskiej Nr 17/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowiska miejskiego i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta
24.07.2003 08:14 Uchwała Rady Miejskiej Nr 16/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej