Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2022 14:07 Uchwała nr 599/LIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie opłaty targowej
23.11.2022 14:06 Uchwała nr 597/LIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
23.11.2022 14:06 Uchwała nr 598/LIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
16.12.2021 07:37 Uchwała nr 481/XLI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 469/XL/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
25.11.2021 07:43 Uchwała nr 473/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie opłaty targowej na 2022 rok
25.11.2021 07:40 Uchwała nr 472/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
25.11.2021 07:39 Uchwała nr 471/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2022 rok
25.11.2021 07:37 Uchwała nr 470/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022 rok
25.11.2021 07:35 Uchwała nr 469/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
24.11.2020 08:49 Uchwała nr 308/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie opłaty targowej na 2021 rok
24.11.2020 08:47 Uchwała nr 307/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
24.11.2020 08:45 Uchwała nr 306/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2021 rok
24.11.2020 08:44 Uchwała nr 305/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021 rok
24.11.2020 08:42 Uchwała nr 304/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
30.04.2020 07:52 Uchwała Nr 215/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej
30.04.2020 07:49 Uchwała Nr 214/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
23.12.2019 09:02 Uchwała Nr 172/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 158/XV/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie opłaty targowej na 2020 rok.
22.11.2019 11:52 Uchwała Nr 158/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
22.11.2019 11:50 Uchwała Nr 157/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
22.11.2019 11:46 Uchwała Nr 156/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok
22.11.2019 11:40 Uchwała Nr 155/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
22.11.2019 11:36 Uchwała Nr 154/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
20.11.2018 10:13 / Uchwała Nr 566/LVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie opłaty targowej na 2019 rok
20.11.2018 10:10 Uchwała Nr 565/LVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
20.11.2018 10:05 Uchwała Nr 564/LVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na 2019 r.
20.11.2018 09:57 Uchwała Nr 563/LVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych na 2019 rok
20.11.2018 09:47 Uchwała Nr 562/LVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2019 rok
30.01.2018 11:01 Uchwała Nr 462/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 438/XLII/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na 2018 rok
07.12.2017 10:32 Uchwała Nr 439/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
07.12.2017 10:28 Uchwała Nr 438/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na 2018 rok
07.12.2017 10:19 Uchwała Nr 437/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych na 2018 rok
23.10.2017 13:06 Uchwała Nr 422/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej na 2018 rok
23.10.2017 12:59 Uchwała Nr 421/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2018 rok
29.11.2016 13:42 Uchwała Nr 297/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 283/XXVII/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej na 2017 rok
29.11.2016 13:34 Uchwała Nr 296/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
29.11.2016 13:29 Uchwała Nr 295/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 r.
29.11.2016 13:24 Uchwała Nr 294/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
29.11.2016 13:18 Uchwała Nr 293/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, na 2017 rok
29.11.2016 13:09 Uchwała Nr 292/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 r.
04.11.2016 11:54 Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej
04.11.2016 11:45 Uchwała Nr 283/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej na 2017 r.
25.11.2015 13:27 Uchwała Nr 157/XV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na 2016 rok
25.11.2015 13:25 Uchwała Nr 156/XV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 rok
25.11.2015 13:22 Uchwała Nr 155/XV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjetej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i okreslenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2016 rok
25.11.2015 13:17 Uchwała nr 154/XV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, na 2016 rok
25.11.2015 13:12 Uchwała Nr 153/XV/2015 Rady Miejskiej z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i okreslenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2016 rok
12.12.2014 11:09 Uchwała Nr 22/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek i terminu opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach .......
12.12.2014 11:05 Uchwała 21/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
12.12.2014 11:00 Uchwała Nr 20/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedazy drewna przyjetej jako podstawa obliczenia podatku lesnego i określenia obowiązującego wzoru ................
12.12.2014 10:58 uchwała Nr 19/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 w sprawie obniżenia śrdeniej ceny skupu żyta, przyjetej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego ....

1 2 3 następna