Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2023 13:18 INFORMACJA ZA 2022 ROK zgodnie z art.37 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
09.05.2023 12:46 Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za 2022 rok
14.04.2023 11:17 Zarządzenie Nr 77/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lublińca za 2022 rok
05.04.2023 07:38 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2022 roku
27.02.2023 11:05 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 31.12.2022 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
02.11.2022 14:07 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2022 roku
31.10.2022 08:57 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 30.09.2022 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
07.09.2022 13:57 Zarządzenie Nr 242/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
07.09.2022 13:34 Zarządzenie Nr 239/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku
07.09.2022 13:32 Zarządzenie Nr 238/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze
27.07.2022 08:41 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 30.06.2022 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
27.07.2022 08:38 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 31.03.2022 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
25.07.2022 08:34 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za II kwartał 2022 roku
25.04.2022 08:11 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2022 roku