Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.06.2022 10:55 Sprawozdania finansowe Gminy Lubliniec za 2021 rok
08.06.2022 10:52 Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za 2021 rok
31.05.2022 14:23 INFORMACJA ZA 2021 ROK zgodnie z art.37 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
25.04.2022 08:04 Korekta sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2021 roku
11.04.2022 14:18 ZARZĄDZENIE NR 84/2022 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lublińca za 2021 rok
31.03.2022 13:51 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 31.12.2021 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
09.03.2022 11:31 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2021 roku
13.01.2022 11:33 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2021 roku.
19.11.2021 12:13 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 30.09.2021 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
16.09.2021 13:00 ZARZĄDZENIE NR 194/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.
16.09.2021 12:56 ZARZĄDZENIE NR 193/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku
16.09.2021 12:53 ZARZĄDZENIE NR 192/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021 roku
13.08.2021 09:16 Korekty sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za II kwartał 2021 roku.
29.07.2021 13:53 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 30.06.2021 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
23.07.2021 11:53 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za II kwartał 2021 roku.
06.05.2021 11:38 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2021 roku.
30.04.2021 13:56 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 31.03.2021 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)