Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.05.2021 13:01 INFORMACJA ZA 2020 ROK zgodnie z art.37 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
17.05.2021 13:22 Sprawozdania finansowe Gminy Lubliniec w Lublińcu za 2020 rok
17.05.2021 13:14 Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za 2020 rok
19.04.2021 16:53 Uchwała Nr 4200/VI/56/2021 RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
07.04.2021 10:23 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 31.12.2020 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
26.03.2021 08:40 Zarządzenie Nr 57/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lublińca za 2020 rok
23.02.2021 13:49 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2020 roku
03.11.2020 08:55 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 30.09.2020 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
29.10.2020 14:07 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2020 roku
22.09.2020 13:34 Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lublińca informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
03.08.2020 11:18 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za II kwartał 2020 roku
03.08.2020 10:56 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
29.05.2020 14:56 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 31.03.2020 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
08.05.2020 10:01 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2020