Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.04.2021 11:25 ZARZĄDZENIE NR 59/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie: sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok.
26.06.2020 09:19 INFORMACJA ZA 2019 ROK zgodnie z art.37 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
05.05.2020 14:46 Sprawozdania finansowe łączne Gminy Lubliniec za 2019 rok
05.05.2020 14:44 Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za 2019 rok
16.04.2020 11:51 Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lublińca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
10.04.2020 10:35 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 31.12.2019 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
31.03.2020 11:51 Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2019 rok
31.03.2020 10:36 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2019-Korekty
25.02.2020 12:36 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2019
06.11.2019 08:10 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 30.09.2019 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
23.10.2019 10:33 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2019
13.09.2019 11:41 Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lublińca informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
06.09.2019 11:56 Zarządzenie Nr 210/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 r.
29.07.2019 14:27 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 30.06.2019 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
24.07.2019 12:16 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za II kwartał 2019
15.05.2019 14:18 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2019 roku
29.04.2019 10:40 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 31.03.2019 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)