Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.05.2018 13:35 INFORMACJA ZA 2017 ROK zgodnie z art.37 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
04.05.2018 08:12 Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
13.04.2018 09:49 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 31.12.2017 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
12.04.2018 09:27 Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2017 rok
02.03.2018 12:32 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2017 roku
27.10.2017 15:05 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 30.09.2017 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
24.10.2017 13:46 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2017 roku
27.09.2017 14:35 Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lublińca informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
25.09.2017 09:02 Zarządzenie Nr 177/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku
25.09.2017 08:01 ZARZĄDZENIE NR 176/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku
30.08.2017 14:42 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za II kwartał 2017 roku
31.07.2017 09:43 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 30.06.2017 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
25.04.2017 11:05 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2017 roku
25.04.2017 10:19 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 31.03.2017 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)