Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.06.2017 10:58 Uchwała Nr 372/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2016 r.
05.05.2017 11:47 INFORMACJA ZA 2016 ROK zgodnie z art.37 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
25.04.2017 10:17 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 31.12.2016 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
06.04.2017 15:25 Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
31.03.2017 12:40 ZARZĄDZENIE NR 70/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 MARCA 2017 ROKU w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2016 rok
06.03.2017 12:14 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2016 roku
28.10.2016 14:53 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubiniec za okres od 01.01. do 30.09.2016r. (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
25.10.2016 11:54 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2016 roku
16.09.2016 14:56 Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lublińca informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku
03.08.2016 10:15 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za II kwartał 2016 roku
27.07.2016 15:31 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubiniec za okres od 01.01. do 30.06.2016r. (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
29.04.2016 15:19 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubiniec za okres od 01.01. do 31.03.2016r. (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
29.04.2016 09:53 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2016r.