Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2006 13:50 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Miasta Lublińca. Zadania z zakresu promocji zdrowego stylu życia i przeciwdziałania patologiom społecznym
30.06.2006 13:33 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Miasta Lublińca. Obejmują działania socjalno – pomocowe.
28.04.2006 09:21 OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA LUBLIŃCA W 2006r. w okresie od 28 kwietnia 2006r do 15 grudnia 2006r.
17.03.2006 08:56 Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Miasta Lublińca w terminie 28 kwietnia - 15 grudnia 2006r. określonych ustawą o działalności pożytku publ
17.03.2006 08:51 Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Miasta Lublińcaw terminie 28 kwietnia - 15 grudnia 2006r.z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony..
17.03.2006 08:37 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania,które realizowane będą w terminie 28.04- 15.12 2006r. z zakresu promocji zdrowego stylu życia i przeciwdziałania patologiom społecznym
17.03.2006 08:31 "NOWE" Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania, które realizowane będą w terminie 28 kwietnia - 15 grudnia 2006r. z zakresu pomocy społecznej
08.03.2006 14:49 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA LUBLIŃCA W 2006R.
27.01.2006 09:07 Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2006 roku, w terminie 15 marca 2006r. - 31 grudnia 2006r.
20.01.2006 14:10 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lublińca o anulowaniu ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w terminie 15 marca 2006r. - 31 grudnia 2006r.
20.01.2006 09:39 ogłoszenie otwartego konkursu ofert- zadania z zakresu promocji zdrowego stylu życia i przeciwdziałania patologiom społecznym
20.01.2006 09:37 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - zadania z zakresu pomocy społecznej
20.01.2006 09:12 Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2006 roku - w terminie 15 marca 2006r. - 31 grudnia 2006r.