Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.10.2014 08:43 Uchwała nr 568/LV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok
24.10.2014 08:41 Uchwała nr 567/LV/2014 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
25.09.2014 09:48 Uchwała Nr 554/LIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 września 2014 roku zmiany budżetu miasta na 2014 r
25.09.2014 09:47 Uchwała nr 553/LIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
29.08.2014 09:18 Uchwała Nr 545/LII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok
09.07.2014 11:20 Uchwała Nr 260/XV/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 lipca 2014 roku
09.07.2014 11:16 Uchwała Nr 258/XV/2014 Kolegium RIO w Katowicach z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale 225/XIII/2014
09.07.2014 11:14 Uchwała Nr 259/XV/2014 Kolegium RIO z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 226/XIII/2014
09.07.2014 11:11 Uchwała Nr 225/XIII/2014 Kolegium RIO w Katowicach z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 517/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na ..
09.07.2014 11:08 Uchwała Nr 226/XIII/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 516/XLVII/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany WPF
30.06.2014 08:10 Uchwała Nr 537/L/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
27.03.2014 10:11 Uchwała Nr 501/XLV/2014 Rady Miejskiejw Lublińcu z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
13.12.2013 13:53 Uchwała RIO K-ce Nr 4100/VII/214/2013 z 09.12.2013r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025.
13.12.2013 13:45 Uchwała RIO K-ce Nr 4100/VII/213/2013 z 09.12.2013r. w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu wykazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2014r. Miasta Lubliniec
13.12.2013 13:38 Uchwała RIO K-ce Nr 4100/VII/212/2013 z 09.12.2013r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta L-c projekcie uchwały budżetowej na 2014 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informac.
29.11.2013 14:04 Zarzadzenie nr 180/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
28.11.2013 14:29 Zarządzenie nr 179/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec