Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.05.2013 10:51 Informacja dot.wykonania budżetu miasta Lubliniec za 2012r
06.05.2013 10:52 Informacje i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2012 roku
02.05.2013 15:28 Uchwała RIO K-ce Nr 4100/88/VII/2013 z 22.04.2013r. w sprawie oinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta L-c sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
18.04.2013 09:35 Zarządzenie nr 47/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2012 rok
24.10.2012 11:39 Informacje i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2012 roku [5] (25.07.2012)
24.10.2012 11:35 Informacja dot.wykonania budżetu gminy Lubliniec za okres od początku roku do 30 września 2012 roku.
01.08.2012 10:58 Informacja dot.wykonania budżetu gminy Lubliniec za okres od początku roku do 30 czerwca 2012 roku.
25.07.2012 08:43 Informacje i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2012 roku
30.04.2012 08:25 Informacja dot.wykonania budżetu gminy Lubliniec za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku.
26.04.2012 12:28 Informacje i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2012 roku
23.03.2012 23:19 Uchwała RIO K-ce Nr 4100/VII/52/2012 z 19.03.2012r. w sprawie możliwości wykupu przez Miasto Lubliniec obligacji komunalnych na kwotę 3.500.000 zł
23.03.2012 23:16 Uchwała RIO K-ce Nr 4100/VII/51/2012 z 19.03.2012r. w sprawie możliwości spłaty przez Miasto Lubliniec długoterminowej pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW w K-cach w kwocie 359.160 zł na zad. inwestycyj