Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2013 11:28 ZARZĄDZENIE NR 225/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
09.01.2013 11:04 Zarządzenie nr 222/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
09.01.2013 10:59 ZARZĄDZENIE NR 221/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 GRUDNIA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
08.01.2013 08:17 Zarządzenie Nr 217/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
13.12.2012 12:24 ZARZĄDZENIE NR 203/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
13.12.2012 12:10 Zarządzenie nr 201/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
06.12.2012 13:14 ZARZĄDZENIE NR 194/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 15 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
20.11.2012 13:02 ZARZĄDZENIE NR 188/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
20.11.2012 12:54 ZARZĄDZENIE NR 186/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
20.11.2012 12:38 ZARZĄDZENIE NR 181/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
12.10.2012 10:31 Uchwała RIO K-ce Nr 4100/VII/196/2012 z 01.10.2012 w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto L-c obligacji komunalnych na kwotę 3.900.000 zł
12.10.2012 10:28 Uchwała RIO K-ce Nr 4100/VII/130/2012 z 20.09.2012 w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza L-ca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
12.10.2012 10:24 Uchwała RIO Katowicach Nr 4100/VII/4/2012 z 23.01.2012 w sprawie opinii o sfinansowania deficytu w kw.3.515.026 przedstawionego w uchwale budżetowej na 2012 r Miasta Lubliniec
12.10.2012 09:11 ZARZĄDZENIE NR 177/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
12.10.2012 09:01 ZARZĄDZENIE NR 175/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2012 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
12.10.2012 08:51 ZARZĄDZENIE NR 173/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
21.09.2012 11:05 Zarządzenie nr 169/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 września 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
19.09.2012 08:57 Zarządzenie nr 163/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
19.09.2012 08:44 ZARZĄDZENIE NR 162/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 SIERPNIA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
11.09.2012 12:55 Zarządzenie nr 154/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania...
11.09.2012 12:51 Zarządzenie nr 153/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu...
11.09.2012 12:47 Zarządzenie nr 152/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
23.08.2012 12:41 ZARZĄDZENIE NR 138/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 9 SIERPNIA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
10.08.2012 08:33 ZARZĄDZENIE NR 131/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 LIPCA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
03.08.2012 13:05 ZARZĄDZENIE NR 128/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 LIPCA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
10.07.2012 08:27 Zarządzenie nr 115/2012 Burm istrza Miasta Lublińca z dnia 29 czerwca 2012r. wv sprawie w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
10.07.2012 08:21 ZARZĄDZENIE NR 114/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012r.
18.06.2012 12:50 Zarządzenie nr 93/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
14.06.2012 09:14 Uchwała RIO Katowicach Nr 4100/VII/3/2012 z 23.01.2012 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta L-c wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
30.03.2012 13:37 Zarządzenie nr 58/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012r.
05.03.2012 14:03 Zarządzenie nr 41/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
24.02.2012 10:47 Zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
17.02.2012 13:44 Zarządzenie nr 31/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012r.
16.02.2012 09:47 Zarzadzenie nr 16/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.