Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2019 14:20 Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
10.12.2019 14:13 Świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca w noclegowni umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
03.12.2019 13:24 Świadczenie usług w postaci schronienia, posiłków i podstawowych środków czystości dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Lubliniec
03.12.2019 13:17 Świadczenie usług w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi, posiłków i podstawowych środków czystości dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
27.11.2019 09:49 Usługa transportowa w formie przewozu podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
27.11.2019 09:37 Dożywianie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
27.11.2019 09:23 Wydawanie artykułów spożywczych(z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Lublińcu
23.01.2019 08:35 Schronienie z usługami opiekuńczymi, z posiłkami i podstawowymi środkami czystości dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
30.11.2018 12:06 Usługa transportowa w formie przewozu podopiecznych Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu
19.11.2018 14:18 Świadczenie usług w postaci schronienia, posiłków i podstawowych środków czystości dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
19.11.2018 12:52 Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu przy ulicy Piłsudskiego 8
09.11.2018 12:44 Bezgotówkowe wydawanie artykułów czystościowych i spozywczych z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych podopiecznym Ośrodka
10.11.2017 10:20 Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu
09.11.2017 14:11 Bezgotówkowe wydawanie artykułów czystościowych i spożywczych dla klientów MOPS w Lublińcu.
13.10.2017 12:53 Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do MOPS oraz Klubu Seniora w Lublińcu
29.11.2016 07:55 Bezgotówkowe wydawanie artykułów czystościowych i spożywczych dla klientów MOPS w Lublińcu.
28.11.2016 14:44 Unieważnienie postępowania - realizacja talonów (bonów) na zakup artykułów czystosciowych i spozywczych w placówce handlowej zlokalizowanej na terenie miasta Lubliniec
25.11.2016 08:10 Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do MOPS oraz Klubu Seniora w Lublińcu
18.11.2016 13:20 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miesjkiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu w 2017 roku
17.11.2016 10:52 Sporządzenie pochówków osób samotnych, bezdomnych i nie posiadających osób zobowiązanych - podopiecznych MOPS
17.11.2016 10:31 Realizacja talonów na zakup artykułów czystościowych i spożywczych w placówce handlowej zlokalizowanej na terenie miasta Lubliniec
10.11.2016 13:15 Dożywianie uczniów w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu w Lublińcu
10.12.2015 09:01 ZAPYTANIE CENOWE - Świadczenie usług prawnych dla MOPS w Lublińcu na rok 2016
09.12.2015 14:35 Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczniów szkół: Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu
09.12.2015 09:30 ZAPYTANIE CENOWE - Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego w Punkcie Konsultacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu na rok 2016
07.12.2015 14:24 ZAPYTANIE CENOWE - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2016
30.11.2015 13:43 Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczestników placówki Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu
26.11.2015 13:37 Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczniów szkół: Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu
19.11.2015 14:59 Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych dla klientów MOPS w Lublińcu.
19.11.2015 14:56 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do MOPS i \\\"Klubu Seniora\\\" w Lublińcu
19.11.2015 14:53 Wykonanie kompleksowych usług związanych ze sporządzeniem pochówku osób samotnych, bezdomnych i nie posiadających osób zobowiązanych - podopiecznych MOPS
18.11.2015 13:35 Sukcesywna dostawa materiałów chemicznych do MOPS i \"Klubu Seniora\" w Lublińcu
17.11.2015 12:45 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
30.10.2015 09:10 Przygotowanie i dostawa paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
30.10.2015 09:10 Przygotowanie i dostawa paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
12.02.2015 12:05 Remont dotyczący frontowej elewacji budynku (skrzydła zajmowanego przez Dom Dziennego Pobytu ,,Klub Seniora”) w Lublińcu przy ulicy Piłsudskiego 8.
11.02.2015 07:20 Równość szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i zawodowym oraz Zarządzanie budżetem i efektywne planowanie czasu.
30.01.2015 14:48 Stylizacja sylwetki i autoprezentacji oraz Trening konstruktywnej samooceny, motywacji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach
27.01.2015 14:07 Równość szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i zawodowym oraz Zarządzanie budżetem i efektywne planowanie czasu.
09.01.2015 09:55 Kurs komputerowy dla uczestników projektu „Stawiam na siebie – efektywna integracja społeczno – zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec” współfinansowany przez Unię Europejską
23.12.2014 11:03 Usługa transportowa w formie przewozu podopiecznych Domu Dziennego Pobytu ,,Klub Seniora” w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego 8.
19.12.2014 11:10 Zapytanie cenowe - Świadczenie usług prawniczych dla Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu
19.12.2014 11:02 Zapytanie cenowe - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
19.12.2014 10:57 Zapytanie cenowe - Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego w Punkcie Konsultacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
08.12.2014 13:36 Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
08.12.2014 13:21 Dożywianie uczniów w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu w Lublińcu
08.12.2014 12:30 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do MOPS i "Klubu Seniora" w Lublińcu
27.11.2014 14:35 Przewóz podopiecznych Domu Dziennego Pobytu na trasie: miejsce zamieszkania - Klub Seniora- miejsce zamieszkania na terenie miasta Lubliniec.
26.11.2014 13:34 Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i "Klubu Seniora" w Lublińcu.
21.11.2014 11:46 Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych dla klientów MOPS w Lublińcu.

1 2 następna