Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2023 09:10 Usługa polegająca na obsłudze informatycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
14.11.2023 07:47 Usługa schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Lubliniec
14.11.2023 07:32 Transport osób starszych - podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Lublińcu
14.11.2023 07:16 Usługa cateringowa dla uczestników Domu Dziennego Pobytu w Lublińcu
01.12.2022 11:53 Świadczenie usług w postaci schronienia, posiłków i podstawowych środków czystości dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Lubliniec.
17.11.2022 06:50 USŁUGA CATERINGOWA dla uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora"
15.11.2022 09:24 USŁUGA TRANSPORTOWA PODOPIECZNYCH DOMU DZIENNEGO POBYTU "KLUB SENIORA"
10.11.2022 13:40 Obsługa informatyczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
01.12.2021 10:16 Usługa cateringowa dla uczestników Domu Dziennego Pobytu w Lublińcu
18.11.2021 13:51 Usługa cateringowa - przygotowanie i dostarczenie ciepłego jednodaniowego posiłku dla uczetników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
18.11.2021 13:40 Usługa transportowa w formie przewozu podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
09.11.2021 11:12 Usługa schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
09.11.2021 11:04 Obsługa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
07.04.2021 13:09 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
01.04.2021 11:55 Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz osób będących mieszkańcami Lublińca
10.12.2020 09:14 Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu przy ulicy Piłsudskiego 8
01.12.2020 16:58 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby MOPS w Lublińcu
01.12.2020 16:53 Usługa transportowa w formie przewozu podopiecznych Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu
01.12.2020 16:40 Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu przy ulicy Piłsudskiego 8
24.11.2020 10:50 Świadczenie usług pocztowych w obocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
24.11.2020 09:57 Usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Lubliniec
19.11.2020 17:17 Wydawanie artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Lublińcu
08.10.2020 12:57 Zakup switcha zarządzalnego 48 portowego.
08.10.2020 12:43 Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami twardymi
29.06.2020 12:52 Zakup komputerów używanych wraz z licencją na używanie systemu operacyjnego
10.12.2019 14:20 Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
10.12.2019 14:13 Świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca w noclegowni umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
03.12.2019 13:24 Świadczenie usług w postaci schronienia, posiłków i podstawowych środków czystości dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Lubliniec
03.12.2019 13:17 Świadczenie usług w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi, posiłków i podstawowych środków czystości dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
27.11.2019 09:49 Usługa transportowa w formie przewozu podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
27.11.2019 09:37 Dożywianie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
27.11.2019 09:23 Wydawanie artykułów spożywczych(z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Lublińcu
23.01.2019 08:35 Schronienie z usługami opiekuńczymi, z posiłkami i podstawowymi środkami czystości dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
30.11.2018 12:06 Usługa transportowa w formie przewozu podopiecznych Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu
19.11.2018 14:18 Świadczenie usług w postaci schronienia, posiłków i podstawowych środków czystości dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
19.11.2018 12:52 Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu przy ulicy Piłsudskiego 8
09.11.2018 12:44 Bezgotówkowe wydawanie artykułów czystościowych i spozywczych z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych podopiecznym Ośrodka
10.11.2017 10:20 Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu
09.11.2017 14:11 Bezgotówkowe wydawanie artykułów czystościowych i spożywczych dla klientów MOPS w Lublińcu.
13.10.2017 12:53 Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do MOPS oraz Klubu Seniora w Lublińcu
29.11.2016 07:55 Bezgotówkowe wydawanie artykułów czystościowych i spożywczych dla klientów MOPS w Lublińcu.
28.11.2016 14:44 Unieważnienie postępowania - realizacja talonów (bonów) na zakup artykułów czystosciowych i spozywczych w placówce handlowej zlokalizowanej na terenie miasta Lubliniec
25.11.2016 08:10 Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do MOPS oraz Klubu Seniora w Lublińcu
18.11.2016 13:20 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miesjkiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu w 2017 roku
17.11.2016 10:52 Sporządzenie pochówków osób samotnych, bezdomnych i nie posiadających osób zobowiązanych - podopiecznych MOPS
17.11.2016 10:31 Realizacja talonów na zakup artykułów czystościowych i spożywczych w placówce handlowej zlokalizowanej na terenie miasta Lubliniec
10.11.2016 13:15 Dożywianie uczniów w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu w Lublińcu