Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2018 12:52 ZARZĄDZENIE NR 15/2018 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu z dnia 20 września 2018r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych do 30000 tys. euro
19.12.2018 12:51 ZARZĄDZENIE NR 18/2018 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu z dnia 20 września 2018r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
09.11.2017 13:11 ZARZĄDZENIE NR4/2017 DYREKTORA Ś. D. S. W LUBLIŃCU Z DNIA 18 PAŹDZIERNIK 2017 ROKU w sprawie: ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Pracy
27.10.2014 12:32 ZARZĄDZENIE NR3/2014 DYREKTORA Ś. D. S. W LUBLIŃCU Z DNIA 6 CZERWCA 2013 ROKU w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przek. równowartości kwoty 30000 euro
04.12.2013 01:08 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 DYREKTORA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LUBLIŃCU Z DNIA 18 STYCZNIA 2013 ROKU w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy
11.03.2013 04:41 ZARZĄDZENIE NR 17/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 LUTEGO 2013 w sprawie zatwerdzenia regulaminu organizacyjnego ŚDS
11.03.2013 04:08 ZARZĄDZENIE NR 10/2012 DYREKTORA ŚDS W LUBLIŃCU Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2012r w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA 1/2011r Z DNIA 01.IV.2011
17.04.2012 13:09 ZARZĄDZENIE NR 70/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z 4 KWIETNIA 2012 w sprawie zmiany Zarządzenia 154/2011
29.07.2011 03:20 ZARZĄDZENIE NR 1/2011 - REGULAMIN WYNAGRODZEŃ
29.07.2011 03:16 ZARZĄDZENIE NR 3/2011 - REGULAMIN PRACY
29.07.2011 03:12 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDZENIE NR 154/2011