Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2023 16:47 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w dziale obsługi klienta-referent ds. obsługi klienta
10.11.2023 12:25 Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
08.11.2023 06:47 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Lublińcu
20.10.2023 10:34 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Lublińcu
23.05.2023 08:54 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022r.
16.05.2022 12:18 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021r.
16.08.2021 13:49 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubliniec na okres 3 lat zatwierdzona decyzją NR GL.RZT.70.156.202 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dn. 22 lipca 2021r.
09.06.2021 14:40 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r.
08.05.2020 12:13 Sprawozdznia z wykonania budżetu za 2019
09.05.2019 09:03 Sprawozdznia z wykonania budżetu za 2018
29.05.2018 09:45 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie gminy Lubliniec na okres 3 lat. Zatwierdzona Decyzją NR GL.RET.070.7.110.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dn. 26 kwietnia 2018r.
03.02.2016 08:10 KOMUNIKAT TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW" OBOWIĄZUJĄCĄ OD 1 STYCZNIA 2016R. NA TERENIE GMINY LUBLINIEC
03.02.2016 07:53 Komunikat ZGKLiC w sprawie jakości wody w wodociągach gminy Lubliniec Sprawozdanie z badań 31.12.2015 r.
06.12.2013 11:09 KOMUNIKAT Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującą od 1 stycznia 2014r. na terenie Gminy Lubliniec
02.10.2013 09:24 Informacja o jakości wody na terenie gminy Lubliniec Sprawozdanie z badań wody za 2015r.
22.08.2013 08:54 / Informacja o jakości wody na terenie gminy Lubliniec Sprawozdanie z badań wody za 2015r.
22.08.2013 08:31 Informacja o jakości wody na terenie gminy Lubliniec Sprawozdanie z badań za rok 2014
05.04.2013 14:18 Informacja o jakości wody na terenie gminy Lubliniec. Za rok 2013r.
02.03.2010 12:52 „Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” obowiązującą od 1 października 2012r. na terenie Gminy Lubliniec
01.07.2003 10:35 Statut
30.06.2003 12:23 Informacje podstawowe