Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.05.2012 13:43 Opinia RIO K-ce o przedłożonej przez Burmistrza Lublińca informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2011roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
08.05.2012 09:14 Informacja dot.wykonania budżetu miasta Lubliniec za 2011r
30.03.2012 13:46 Zarządzenie nr 62/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 marca 2012r. w sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2011r.
16.03.2012 13:02 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublińca za IV kwartał 2011r
08.11.2011 14:53 Uchwała RIO K-ce nr 4100/VII/182/2011z 03.11.2011r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Lubliniec obligacji komunalnych na kwotę 3.500.000 zł
02.11.2011 09:06 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublińca za III kwartał 2011r
31.10.2011 13:52 Informacja dot.wykonania budżetu gminy Lubliniec za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 roku
28.09.2011 09:32 Uchwała RIO w K-ach Nr 41000/VII/176 z 22.09.2011r.w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Lublińca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011roku
08.09.2011 13:42 Zarządzenie nr 180/2011 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania ...
04.08.2011 13:30 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2011r
28.07.2011 12:28 Informacja dot.wykonania budżetu gminy Lubliniec za okres od początku roku do 30 czerwca 2011
18.05.2011 07:13 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2011r