Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.11.2021 13:44 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Zespole Informatyki w Wydziale Organizacji
09.11.2021 12:06 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
20.10.2021 08:01 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Zespole Informatyki w Wydziale Organizacji
30.09.2021 10:10 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
26.08.2021 08:05 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Miejskiej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
01.07.2021 07:47 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Dialogu Obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
20.05.2021 14:06 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Dialogu Obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
20.05.2021 11:53 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Funduszy i Rozliczeń w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
03.03.2021 10:53 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Dialogu Obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
02.02.2021 13:41 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Środowiska i Klimatu w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
11.12.2020 11:43 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Funduszy i Rozliczeń w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
07.09.2020 10:08 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
31.08.2020 14:16 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Miejskiej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
28.08.2020 13:58 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
19.08.2020 12:28 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Skarbnik Miasta Lublińca w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
17.07.2020 08:29 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
30.06.2020 14:35 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Środowiska i Klimatu w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
10.06.2020 14:35 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
11.12.2019 14:11 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Komendant Straży Miejskiej w Lublińcu w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
15.11.2019 14:29 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Miasta Lublińca
09.10.2019 11:09 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - kasjer w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac Wydziału Finansowego
10.09.2019 11:14 Ogłoszenie o naborze - stanowisko urzędnicze w Wydziale Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Lublińcu a
03.09.2019 09:28 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - kasjer w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac Wydziału Finansowego
06.06.2019 12:05 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze dot. rozliczeń czynszowych w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
06.06.2019 12:03 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
23.04.2019 12:23 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac w Wydziale Finansowym
12.03.2019 11:14 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac w Wydziale Finansowym
31.01.2018 12:14 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
08.03.2017 10:08 Ogłoszenie o naborze na 2 (dwa) stanowiska urzędnicze dot. rozliczeń czynszowych w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
16.12.2016 09:47 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lublińcu
14.03.2016 12:56 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze dot. spraw utrzymania nieruchomości w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
22.09.2015 13:50 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze dot. spraw utrzymania nieruchomości w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
18.08.2015 08:02 Ogloszenie o naborze na stanowisko urzędnicze dot. spraw utrzymania nieruchomości w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
18.08.2015 08:00 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze dot. rozliczeń czynszowych w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
10.07.2015 07:43 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - kasjer w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac Wydziału Finansowego
11.06.2015 13:36 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - kasjer w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac Wydziału Finansowego
18.12.2014 10:55 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Wydziału Spraw Społecznych
02.05.2014 10:22 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
02.09.2013 14:32 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym
27.08.2013 10:25 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej
20.08.2013 08:29 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5
09.08.2013 12:34 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Zespole Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Wydziału Spraw Społecznych w Urzedzie Miesjkim w Lublińcu
10.04.2013 13:59 Ogłoszenie o naborze na stanowiska urzędnicze -2 etaty związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Wydziału Finansowego
10.04.2013 13:25 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - kasjer w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac Wydziału Finansowego
18.05.2012 08:41 ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Wydziału Inwestycji i Rozwoju
11.04.2012 10:14 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Wydziału Finansowego
05.04.2012 14:11 ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Wydziału Inwestycji i Rozwoju
23.11.2011 13:45 Nabór na stanowiska urzędnicze - 2 etaty w Referacie Komunalnym Wydziału Inwestycji i Rozwoju