Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2017 13:24 Dożywianie uczniów w Szkołach podstawowych w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
21.08.2014 10:48 Kurs prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym dla uczestników projektu
13.08.2014 14:21 Kurs Magazynier dla uczestników projektu
11.08.2014 12:37 Kurs prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym dla uczestników projektu
29.07.2014 14:33 Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych:Magazynier, Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Opiekun soób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
29.05.2014 14:22 Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej - "Aktywne poszukiwanie pracy z wykorzystaniem komputera i internetu"
12.05.2014 13:50 Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej - "Szkoła rodzica" dla uczestników projektu.
24.04.2014 12:42 Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej/doradczej dla uczestników projektu.
24.02.2014 08:12 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - usługa szkoleniowa: Zarządzanie budżetem i efektywne planowanie czasu.
18.02.2014 14:20 Zarządzanie budżetem i efektywne planowanie czasu dla uczestników projektu
11.02.2014 12:46 Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej - "Kurs obsługi komputera" dla uczestników projektu.
20.01.2014 14:57 Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu Stawiam na siebie – efektywna integracja społeczno – zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec.
07.11.2013 09:36 Dożywianie uczniów w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu w Lublińcu
27.09.2013 12:25 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Kurs prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym"
02.09.2013 10:44 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy "Kurs prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym."
16.07.2013 13:16 Kurs prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym dla uczestników projektu.
04.07.2013 08:52 Kurs prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym dla uczestników projektu
01.07.2013 12:27 Zasady dobrego wychowania w życiu społecznym i relacjach zawodowych
19.02.2013 09:14 "Równość szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i zawodowym", "Zarzadzanie budżetem i efektywne planowanie czasu", "Stylizacja i autoprezentacja"
07.02.2013 14:23 "Kurs komputerowy", "Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych", "Trening konstruktywnej samooceny, motywacji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach"
28.12.2012 14:50 Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych/ doradczych dla uczestników projektu MOPS
13.11.2012 14:06 Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych dla klientów MOPS Lubliniec
12.11.2012 13:53 Dożywianie uczniów w szkołach w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu w Lulińcu
03.09.2012 15:05 Kurs prawo jazdy kat. B
22.08.2012 12:34 Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych: "Technolog wykończenia wnętrz", "Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i chorych".
10.08.2012 13:51 Warsztaty wyjazdowe- Metody pokonywania stresu. Techniki relaksacyjne połączonych z wyjazdem do Ogrodzieńca
23.07.2012 13:12 Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej - Trening: Stylizacja sylwetki i autoprezentacja
10.07.2012 12:57 Warsztaty - Szkoła rodzica połączone z wyjazdem integracyjnym do Jura Parku w Krasiejowie.
04.07.2012 14:33 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Kurs obsługi komputera.
25.06.2012 13:04 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.06.2012
18.06.2012 14:24 Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych
05.06.2012 10:03 Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych/ usług doradczych
01.06.2012 12:20 Usługa szkoleniowa - Kurs obsługi komputera
14.03.2012 14:01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Przygotowanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu
09.12.2011 13:50 ogłoszenie o zawarciu umowy - Przygotowanie i podanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu.
26.10.2011 09:53 Dożywianie uczniów w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Zespole Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu.
26.10.2011 09:52 Dożywianie uczniów w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Zespole Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców oraz uczestników Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu.
25.10.2011 14:35 Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych na podstawie decyzji administracyjnej dla podopiecznych MOPS w Lublińcu
09.09.2011 13:41 Warsztaty – Zasady dobrego wychowania w życiu społecznym i relacjach zawodowych
01.08.2011 12:40 Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej: „Trening – Stylizacja sylwetki i autoprezentacja”
27.06.2011 14:23 Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych:Kurs obsługi komputera,Kurs prawa jazdy kat. B wraz z badaniami i egzaminem państwowym
05.05.2011 23:51 Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu
15.04.2011 09:47 Zorgaznizowanie i przeprowadzenie Warsztatów - Szkoła rodzica połączona z wyjazdem rekreacyjnym do Bałtowa
14.04.2011 14:36 Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych: - Kurs obsługi komputera, - Kurs prawa jazdy kat. B wraz z badaniami i egzaminem państwowym
15.02.2011 23:57 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
27.01.2011 14:48 Wybór najkorzystniejszej oferty na usługę dożywiania uczniów w szkołach i uczestników DDP
13.01.2011 14:39 Ogłoszenie o zamówieniu na dożywianie uczniów w szkołach i uczestników DDP w Lublińcu
03.01.2011 23:35 Ogłoszenie o dożywianiu
22.12.2010 14:01 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - dożywianie uczniów
15.12.2010 07:28 Ogłoszenie o udzeileniu zamówienia na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych na podstawie decyzji administracyjnej

1 2 następna