Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.05.2011 12:33 Informacja dot.wykonania budżetu miasta Lubliniec za 2010r
26.04.2011 11:26 Opinia RIO K-ce o przedłożonej przez Burmistrza Lublińca informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2010roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
07.04.2011 11:51 Zarządzenie nr 67/2011 Burmistrza miasta Lublińca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Lubliniec wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r..
07.04.2011 11:48 Zarządzenie nr 66/2011 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2010r..
21.03.2011 10:34 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2010r
28.10.2010 12:29 Informacja dot.wykonania budżetu gminy Lubliniec za okres od 01 stycznia do 30 wrzesnia 2010
26.10.2010 08:30 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I I I kwartał 2010r
05.10.2010 10:47 Uchwała RIO w K-ach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Lublińca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010roku
05.10.2010 10:42 Uchwała RIO w K-ach w spr. opinii o możliwości spłaty przez Miasto L-c kredytu w wysokości 3.300.000zł z przezn. na sfinan. plan.deficytu budżetu miasta oraz spłatę zaciągn. zobow. z tyt.poż. i kred.
30.07.2010 14:48 Informacja dot.wykonania budżetu miasta Lubliniec za I półrocze 2010
27.07.2010 13:11 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2010r
14.05.2010 07:36 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2010r
04.05.2010 22:30 Informacja dot. wykonania budżetu gminy Lubliniec za okres od 01.01.2010r. do 31.03.2010r.