Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.04.2022 10:04 Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Lubliniec według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
02.04.2021 11:17 ZARZĄDZENIE NR 58/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Lubliniec według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku
25.03.2020 12:50 ZARZĄDZENIE NR 92/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 MARCA 2020 ROKU w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Lubliniec wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
17.04.2019 08:52 ZARZĄDZENIE NR 93/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 MARCA 2019 ROKU w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Lubliniec wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
12.04.2018 10:07 ZARZĄDZENIE NR 71/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 MARCA 2018 ROKU w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Lubliniec wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
18.04.2017 14:25 ZARZĄDZENIE NR 74 /2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 MARCA 2017 ROKU w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Lubliniec wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.
05.05.2016 12:37 Informacja o stanie mienia rok 2015
03.04.2015 11:17 Informacja o stanie mienia rok 2014.
24.04.2014 13:27 Informacja o stanie mienia rok 2013.
17.05.2013 15:07 Informacja o stanie mienia komunalnego rok 2012
18.05.2012 13:07 Informacja o stanie mienia rok 2011
08.04.2011 10:45 Informacja o stanie mienia rok 2010
11.01.2010 10:56 Informacja o stanie mienia komunalnego rok 2009.
24.02.2009 09:49 informacja o stanie mienia komunalnego rok 2008.
24.02.2009 09:44 Informacja o stanie mienia komunalnego rok 2007.
07.08.2007 14:22 Informacja o majątku Gminy Lubliniec za 2006r.
07.08.2007 14:18 Informacja o majątku Gminy Lubliniec za 2005r.
14.12.2004 14:35 Informacja o majątku Gminy Lubliniec 2004r.
14.12.2004 14:23 Informacja o majątku Gminy Lubliniec 2003 r.
23.06.2003 12:22 Informacja o majątku Gminy Lubliniec 2002 r.