Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2009 08:47 Informacja dot.wykonania budżetu miasta Lubliniec za 2008r
21.05.2009 08:45 Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lublińca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008r
24.03.2009 12:29 ZARZĄDZENIE NR 71/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 MARCA 2009 ROKU w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok.
10.03.2009 10:45 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2008r
06.11.2008 13:15 Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwosci spłaty przez miasto Lubliniec kredytu długoterminowego w wysokości 2.400.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego niedoboru budżetu
29.10.2008 13:14 Informacja dotycząca wykonania budżetu gminy Lubliniec za okres od początku roku do dnia 30 września 2008r
28.10.2008 10:19 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2008r
24.09.2008 09:01 Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłozonej przez Burmistrza Miasta Lubliniec informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku
02.09.2008 10:53 ZARZĄDZENIE NR 142/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 SIERPNIA 2008 ROKUw sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbieobrachunkowej informacji z wykonania budżetu
28.07.2008 11:14 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublińca za II kwartał 2008r.
28.05.2008 14:09 Sprawozdania z wykonania budzetu miasta za okres od początku roku do 31marca 2008r.
25.04.2008 14:12 Informacja dotyczaca wykonania budżetu gminy Lubliniec za I kwartał 2008 roku