Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.05.2008 12:14 Informacja dot.wykonania budżetu gminy Lubliniec za 2007r.
07.05.2008 09:19 U C H W A Ł A NR 233/XXV/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 KWIETNIA 2008 ROKU w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok oraz udzielenia ...
25.04.2008 13:36 Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lublińca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok
02.04.2008 12:59 ZARZĄDZENIE NR 39/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 MARCA 2008 ROKU w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.
02.11.2007 10:00 Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007r.
31.10.2007 21:17 Informacja dot. wykonania budżetu gminy Lubliniec za III kwartał 2007 roku
30.08.2007 08:54 ZARZĄDZENIE NR 206 / 2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 SIERPNIA 2007 ROKU w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku
17.08.2007 14:32 ZARZĄDZENIE NR 196 / 2007 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 SIERPNIA 2007 ROKU w sprawie: sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury ....
08.08.2007 09:04 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości spłaty przez Miasta Lubliniec kredytu długoterminowego w kwocie 9.300.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta
26.07.2007 16:37 Informacja dot. wykonanaia budżetu gminy Lubliniec za II kwartał 2007r.
27.04.2007 11:53 Informacja dot. wykonania budżetu gminy Lubliniec za I kwartał 2007r.
12.03.2007 10:03 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 7.739.723 zł przyjętego w budżecie na 2007r. Miasta Lubliniec