Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2015 12:53 informacja pozytywna dot. przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. lisowickiej
06.11.2014 11:35 Informacja pozytywna dot. rozstrzygniętego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu w rejonie ul.Plebiscytowej.
24.10.2014 14:56 Informacja pozytywna odnośnie I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w L-cu przy ul. Żwirki i Wigury 17.
24.10.2014 14:02 Informacja negatywna odnośnie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym, położonej w Lublińcu przy ul. Pasiecznej nr 2.
19.09.2014 09:42 Informacja negatywna dotycząca IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 położonej w Lublińcu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 47
10.07.2014 09:05 Informacja pozytywna dot. rozstrzygniętego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu w rejonie skrzyżowania zachodniej obwodnicy z ul. Lisowicką.
20.06.2014 14:46 wynik przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnych przeznaczonych pod kontenery
20.06.2014 14:10 Informacja pozytywna dot. rozstrzygniętego III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w L.ublińcu przy ul. płk. W Wilniewczyca.
20.06.2014 14:00 Informacja pozytywna dot. rozstrzygniętego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dwóch nieruchomości lokalowych przy ul. Marszałka Piłsudskiego 15 w Lublińcu
20.06.2014 13:54 Informacja pozytywna dotycząca rozstrzygniętego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 przy ul. Mickiewicza 14 w Lublińcu
18.06.2014 08:58 Informacja negatywna dot. rozstrzygniętego III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 47 w Lublińcu
13.06.2014 12:11 Informacja negatywna dot. rozstrzygniętego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. płk. Wacława Wilniewczyca.
13.06.2014 12:09 Informacja negatywna dot. rozstrzygniętego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej
11.04.2014 09:30 Informacja negatywna dot. rozstrzygniętego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej.
11.04.2014 09:25 Informacja negatywna dot. rozstrzygniętego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. płk. Wacława Wilniewczyca.
11.04.2014 09:16 Informacja pozytywna w sprawie rozstrzygniętego II przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 12 przy ul. Mickiewicza 9 w Lublińcu
11.04.2014 08:50 Informacja pozytywna dot. rozstrzygniętego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Klonowej.
11.04.2014 08:47 Informacja pozytywna dot. rozstrzygniętego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej u zbiegu ulic Orzeszkowej i Prusa w Lublińcu..
07.04.2014 12:50 Informacja negatywna dot. rozstrzygniętego przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Lublińcu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 47/9
07.04.2014 12:46 Informacja negatywna dot. rozstrzygniętego przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Mickiewicza 14/2 w Lublińcu
07.04.2014 12:43 Informacja negatywna dot. rozstrzygniętego w dniu 02.04.2014r. przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowych przy ul. Piłsudskiego 15 w Lublińcu
27.01.2014 13:32 Informacja pozytywna dot. rozstrzygniętego I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Klonowej na terenie KSSE.
24.01.2014 13:54 Informacja pozytywna dot. rozstrzygniętego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w L.ublińcu przy ul. H. Wieniawskiego.
24.01.2014 13:48 Informacja negatywna dot. rozstrzygniętego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Klonowej..
24.01.2014 13:13 Informacja negatywna dot. rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dwóch nieruchomości lokalowych nr 1 i 4 w budynku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 15 w Lublińcu
24.01.2014 10:51 Informacja negatywna dot. rozstrzygniętego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Robotniczej.
31.12.2013 10:34 Informacja pozytywna dot. rozstrzygniętego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
31.12.2013 10:15 Informacja negatywna dot. rozstrzygniętego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej.
31.12.2013 10:10 Informacja negatywna dot. rozstrzygniętego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Wilniewczyca.
31.12.2013 10:05 Informacja negatywna dot. rozstrzygniętego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Orzeszkowej i Prusa.
31.12.2013 09:36 Informacja negatywna dot. rozstrzygniętego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 przy ul. Kard. Wyszyńskiego 47.
31.12.2013 09:34 Informacja negatywna dot. rozstrzygniętego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 12 przy ul. Mickiewicza 9.
31.12.2013 09:32 Informacja negatywna dot. rozstrzygniętego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 przy ul. Mickiewicza 14.
17.10.2013 15:17 Informacja negatywna odnośnie IV przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. pasiecznej 2.
30.08.2013 10:36 Informacja negatywna odnośnie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej , stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Pasiecznej 2.
05.07.2013 12:55 Informacja negatywna odnośnie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej.
06.06.2013 14:42 Informacja negatywna odnośnie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej , stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Pasiecznej 2.
23.04.2013 15:18 Informacja negatywna odnośnie II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Wieniawskiego:
10.04.2013 13:57 Informacja pozytywna odnośnieo wyniku przetargu rozstrzygniętego w dniu 08 kwietnia 2013r. w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.
04.04.2013 14:32 Informacja negatywna odnośnie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej
04.04.2013 14:26 Informacja negatywna odnośnie III przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu u zbiegu ulic Orzeszkowej i Prusa
28.03.2013 09:31 Informacja pozytywna odnośnie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. CYRANA.
28.03.2013 09:29 Informacja odnośnie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Klonowej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A w Katowicach.
21.03.2013 12:54 Informacja pozytywna odnośnie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Pasiecznej.
21.03.2013 12:50 informacja negatywna odnośnie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej , stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Pasiecznej 2.
27.02.2013 15:04 Informacja negatywna odnośnie II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonejw Lublińcu przy ul. Chopina.
21.01.2013 14:00 Informacja negatywna dot. II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublińcu u zbiegu ulic Orzeszkowej i Prusa.
27.12.2012 12:03 Informacja pozytywna dot. przetargu na sprzedaż nieruchomści gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Cyrana.
27.12.2012 12:00 Informacja o wyniku I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Cyrana.
08.11.2012 09:36 Informacja o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w L-cu przy ul. Chopina.

poprzednia 1 2 3 4 5 następna