Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.04.2017 10:30 Informacja pozytywna sot. I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Nowej.
12.04.2017 13:24 Informacja negatywna dot. IV przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
12.04.2017 13:20 Informacja negatywna dot. IV przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny.
12.04.2017 13:17 Informacja negatywna dot.II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich.
04.04.2017 13:04 Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
17.03.2017 14:22 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. H. Wieniawskiego.
17.03.2017 14:19 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonejw Lublińcu przy ul.Cegielnianej.
17.03.2017 14:16 Informacja negatywna dot. I przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Biała Kolonia.
17.03.2017 14:12 Informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. S. Hadyny.
17.03.2017 14:10 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu.
18.01.2017 11:29 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działki nr 3616/335, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej.
18.01.2017 11:20 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działki nr 3624/335, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej.
18.01.2017 11:09 Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24.
18.01.2017 11:05 Informacja negatywna dot.I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Nowej.
18.01.2017 11:01 Informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich.
02.01.2017 12:10 Informacja pozytywna dot. I Przetargu było wyłonienie podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości.
19.12.2016 12:36 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Wilniewczyca.
19.12.2016 12:31 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lub lińcu przy ul. DAMROTA.
19.12.2016 12:27 Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. płk. Wacława Wilniewczyca, Stanisława Hadyny(usługowe i mieszkaniowe).
19.12.2016 12:18 Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej,położonej w Lublińcu przy ul. Lipowej.
01.12.2016 10:03 Informacja negatywna dotycząca I przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Mickiewicza 36.
17.10.2016 13:39 Informacja negatywna dot.II przetargu wyznaczonego na dzień 5.10. 2016r. - nieruchomość zabudowana przy ul. Mickiewicza 24 w L-cu..
17.10.2016 13:18 Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 przy ul. Pusta Kuźnica 20 w Lublińcu
23.09.2016 11:35 Informacja pozytywna dot. wyniku przetargu rozstrzygniętego w dniu 16.09.2016r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu w rejonie ul. Klonowej na terenie KSSE.
01.09.2016 12:49 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działki nr 1643/75 o pow. 0,0090 ha z km 4 obręb Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Lipowej.
11.08.2016 14:57 Informacja negatywna dot. wyniku przetargu rozstrzygniętego w dniu 2 sierpnia 2016r. - nieruchomość oraz 1/3 udziału w działce drogi przy ul. Mickiewicza.
11.08.2016 14:42 Informacja pozytywna dot. wyniku przetargu rozstrzygniętego w dniu 2 sierpnia 2016r. - 1/3 udziału w działce drogi przy ul. Mickiewicza.
14.07.2016 14:12 Informacja pozytywna dot. wyniku przetargu rozstrzygniętego w dniu 6 lipca 2016r.- nieruchomość gruntowa pod zabudowę stacją trafo przy ul. Oleskiej.
14.07.2016 14:09 Informacja pozytywna dot. wyniku przetargu rozstrzygniętego w dniu 6 lipca 2016r.- nieruchomość zabudowana stacją trafo przy ul. Klonowej.
14.07.2016 14:06 Informacja pozytywna dot. wyniku przetargu rozstrzygniętego w dniu 6 lipca 2016r.- nieruchomość zabudowana stacją trafo przy ul. Grunwaldzkiej.
01.07.2016 09:30 Inormacja pozytywna dot. rozstrzygnięcia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego nr 2 wraz z udziałem w działce gruntu, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 9, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
01.07.2016 09:26 Inormacja pozytywna dot. rozstrzygnięcia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 7 wraz z udziałem w działce gruntu, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 9, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
01.07.2016 09:21 Informacja negatywna dot. wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny
01.07.2016 09:15 Informacja negatywna dot. wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Stanisława Hadyny w Lublińcu
01.07.2016 09:01 Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Lipowej w Lublińcu
01.07.2016 08:58 Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 24 w Lublińcu
14.04.2016 12:56 Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokal uzytkowy nr 2, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 9
14.04.2016 12:53 Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7 położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 9
17.03.2016 11:19 Informacja negatywna dot. wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu
17.03.2016 11:16 Informacja negatywna dot. wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Nowej w Lublińcu
28.01.2016 10:04 Informacja negatywna odnośnie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
28.01.2016 10:01 informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. płk. Wacława Wilniewczyca, ul. Stanisława Hadyny.
29.12.2015 14:40 Informacja pozytywna dotycząca I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. M.C.Skłodowskiej.
08.10.2015 09:42 Informacja pozytywna dotycząca I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Pasiecznej 2.
08.10.2015 09:07 Informacja pozytywna dotycząca I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Chopina
24.09.2015 09:04 Informacja pozytywna dotycząca II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Klonowej i Niegolewskich
15.07.2015 09:55 Informacja pozytywna dotyczącaI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu w rejonie ul. Szramka.
28.05.2015 15:21 Informacja pozytywna dotyczącaI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. płk. Wacława Wilniewczyca
28.05.2015 15:19 informacja pozytywna dotycząca I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. płk. Wacława Wilniewczyca
22.05.2015 11:06 informacja negatywna dotycząca I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Klonowej i Niegolewskich.

poprzednia 1 2 3 4 5 następna