Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.06.2018 09:17 Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego (z dnia 6.06.2018r.) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny
14.06.2018 09:14 Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego (z dnia 6.06.2018) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. płk.Wacława Wilniewczyca, ul. Wojciecha Kilara, ul. Stanisława Hadyny.
14.06.2018 09:10 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego (z dnia 6.06.2018r.) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
05.06.2018 08:42 przetarg na dzierżawę pod uprawy rolne przy ul. Lisowickiej
17.05.2018 10:09 Informacja pozytywna dot. IIIprzetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej: budynkiem mieszkalno-usługowym i gospodarczym, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24.
12.04.2018 09:02 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl.(usługi).
12.04.2018 09:00 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza (usługi).
12.04.2018 08:54 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36.
14.03.2018 10:07 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny(zab jednorodzinna).
14.03.2018 10:04 Informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny(zab. jednorodzinna).
14.03.2018 09:43 Informacja negatywna dot.II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. płk.Wacława Wilniewczyca, ul. Wojciecha Kilara, ul. Stanisława Hadyny(zab. jednorodzinna).
14.03.2018 09:40 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny(usługi).
23.02.2018 13:56 Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
18.01.2018 08:54 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Mickiewicza 9/8 w Lublińcu
11.01.2018 12:08 Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich
11.01.2018 12:00 Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 36 w Lublińcu
11.01.2018 11:57 Informacja negatywna dot. wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 24 w Lublińcu
11.01.2018 11:54 Informacja negatywna dot. wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
11.01.2018 11:50 Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Mickiewicza w Lublińcu
07.12.2017 10:27 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Wilniewczyca
01.12.2017 11:37 Informacja negatywna dot.I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. płk.W Wilniewczyca, ul. W Kilara, ul. S Hadyny (budowlanka).
01.12.2017 11:35 Informacja negatywna dot.I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. płk.W Wilniewczyca, ul. W Kilara, ul. S Hadyny (usługi).
04.10.2017 08:44 Informacja negatywna dot. wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
04.10.2017 08:42 Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
04.10.2017 08:39 Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 24 w Lublińcu
30.06.2017 14:05 V przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny(1297/51).
30.06.2017 13:17 Informacja pozytywna dot.II przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny (dz 1295/51).
22.06.2017 14:01 Informacja negatywna dot. V przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny(zab jednorodzinna).
22.06.2017 13:56 Informacja negatywna dot. V przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny(usługi).
22.06.2017 13:24 Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36..
05.06.2017 15:09 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej- działki nr 2794/82 o pow. 0,0077 ha , stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Cegielnianej.
21.04.2017 10:30 Informacja pozytywna sot. I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Nowej.
12.04.2017 13:24 Informacja negatywna dot. IV przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
12.04.2017 13:20 Informacja negatywna dot. IV przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny.
12.04.2017 13:17 Informacja negatywna dot.II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich.
04.04.2017 13:04 Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
17.03.2017 14:22 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. H. Wieniawskiego.
17.03.2017 14:19 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonejw Lublińcu przy ul.Cegielnianej.
17.03.2017 14:16 Informacja negatywna dot. I przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Biała Kolonia.
17.03.2017 14:12 Informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. S. Hadyny.
17.03.2017 14:10 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu.
18.01.2017 11:29 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działki nr 3616/335, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej.
18.01.2017 11:20 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działki nr 3624/335, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Oleskiej.
18.01.2017 11:09 Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24.
18.01.2017 11:05 Informacja negatywna dot.I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Nowej.
18.01.2017 11:01 Informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich.
02.01.2017 12:10 Informacja pozytywna dot. I Przetargu było wyłonienie podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości.
19.12.2016 12:36 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Wilniewczyca.
19.12.2016 12:31 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lub lińcu przy ul. DAMROTA.
19.12.2016 12:27 Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. płk. Wacława Wilniewczyca, Stanisława Hadyny(usługowe i mieszkaniowe).

1 2 3 4 5 następna