Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.07.2022 09:59 IV przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Władysława Szpilmana pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara (1408/51)
26.07.2022 09:42 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Władysława Szpilmana, pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara (1409/51)
11.07.2022 09:40 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Sądowej 10
07.07.2022 10:23 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Lipowej (działka nr 1643/75)
22.06.2022 08:38 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 8 położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 19, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
15.06.2022 14:38 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. ul. Stefana Kisielewskiego.
17.05.2022 10:55 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy DRONIOWICKIEJ 3392/64.
12.05.2022 09:22 III przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Mickiewicza 36.
21.04.2022 10:32 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. ul. Stefana Kisielewskiego.
21.04.2022 10:21 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy DROZDÓW.
15.04.2022 09:07 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Władysława Szpilama pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara.
01.03.2022 12:01 Lista osób zakwalifikowana do udziału w przetargu ograniczonym wyznaczonym na dzień 2 marca 2022r.
10.02.2022 10:41 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
10.02.2022 09:44 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
21.01.2022 09:08 III przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej , stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Władysława Szpilmana pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara.
21.01.2022 08:48 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Kubusia Puchatka.
10.01.2022 14:19 Odwołanie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż udziałów (1/5) w nieruchomości gruntowej - działce nr 3168/95, położonej w Lublincu przy ul. K. Puchatka.
24.12.2021 08:56 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy DROZDÓW.
09.12.2021 14:02 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Kubusia Puchatka.
28.10.2021 12:39 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu-Kokotku przy ulicy Osiedle Posmyk 43.
18.10.2021 08:51 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara.
18.10.2021 08:41 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Mickiewicza 36.
08.10.2021 08:41 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
24.09.2021 12:02 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza.
13.08.2021 07:19 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na dzierżawę nieruchomosci gminnej położonej w Lublińcu przy ul. Lisowickiej pod uprawy rolne
06.08.2021 07:54 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich pod posadowienie dwóch garaży blaszanych
05.08.2021 14:16 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu u zbiegu ulic Aleksandra Kamińskiego i Lisowickiej.
12.07.2021 13:24 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara
12.07.2021 13:11 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Mickiewicza 36
13.04.2021 14:44 UWAGA: zmiana miejsca przeprowadzenia w dniu 14 kwietnia 2021r. przetargów - licytacji
04.03.2021 14:24 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ulicy KOCHCICKIEJ.
02.03.2021 09:37 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do garażu nr 11 przy ul. ZHP w Lublińcu stanowiącego własność Gminy Lubliniec
02.03.2021 09:23 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 3/22 w Lublińcu stanowiącego własność Gminy Lubliniec
22.01.2021 09:52 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu-Kokotku przy ulicy Osiedle Posmyk 43.
21.01.2021 14:30 II przetargu ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Mickiewicza 19/8 w Lublińcu, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
21.09.2020 10:39 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Oświęcimskiej 19/12 w Lublińcu stanowiącej własność Gminy Lubliniec
21.09.2020 10:24 I przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Mickiewicza 19/8 w Lublińcu stanowiącej własność Gminy Lubliniec
07.09.2020 15:21 Przetarg na dzierżawę działek przy zachodniej obwodnicy miasta Lublińca
07.09.2020 15:16 Przetarg na dzierżawę działki przy zachodniej obwodnicy pod uprawy rolne
07.09.2020 15:09 Przetarg na dzierżawę działek przy zachodniej obwodnicy miasta Lublińca
07.09.2020 15:03 Przetarg na dzierżawę działki przy ul. Kochanowskiego pod uprawy rolne
24.08.2020 12:48 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława HADYNY i Wojciecha KILARA.
24.08.2020 12:41 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu-Kokotku przy ulicy Osiedle Posmyk 43.
24.08.2020 11:05 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego.
24.08.2020 10:44 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Poprzecznej.
20.07.2020 12:23 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
29.05.2020 09:12 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu stanowiącej własność Gminy Lubliniec
29.05.2020 09:12 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stara Kolonia.
29.05.2020 08:51 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, zabudowanych garażami, położonymi w Lublińcu przy ul. Jana Cebulskiego.
21.05.2020 10:46 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Sądowej 10.

1 2 3 4 5 6 następna