Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.02.2019 12:04 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy płk. Wacława Wilniewczyca.
04.02.2019 13:12 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Wincentego Witosa.
04.02.2019 12:58 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara.
21.12.2018 10:32 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Robotniczej.
21.12.2018 10:29 IV przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ulicy Stanisława Hadyny.
21.12.2018 10:25 V przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
04.12.2018 14:26 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej (tereny użytków zielonych).
04.12.2018 14:20 II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej.
22.11.2018 12:23 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Stanisława Hadyny.
22.11.2018 12:13 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza.
15.11.2018 10:58 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy płk. Wacława Wilniewczyca.
01.10.2018 10:18 IV przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. płk.Wacława Wilniewczyca, ul. Wojciecha Kilara, ul. Stanisława Hadyny.
01.10.2018 10:11 III przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ulicy Stanisława Hadyny.
07.09.2018 10:36 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej.
17.07.2018 08:47 nieruchomość przeznaczona do dzierżawy przy ul. Brzozowej pod uprawy rolne
07.06.2018 09:03 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod uprawy rolne
17.04.2018 10:27 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ulicy Stanisława Hadyny(zabudowa jednorodzinna).
17.04.2018 10:24 III przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. płk.Wacława Wilniewczyca, ul. Wojciecha Kilara, ul. Stanisława Hadyny(zabudowa jednorodzinna).
17.04.2018 10:21 III przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ulicy Stanisława Hadyny (usługi).
06.04.2018 13:10 Przetarg pisemny nieograniczony mający na celu: wyłonienie podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej.
28.03.2018 11:01 przetarg na dzierżawę gminnych nieruchomości przy ul. Lisowickiej pod uprawy rolne
21.03.2018 10:01 Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na dzień 11 kwietnia 2018r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Opolskiej.
23.02.2018 15:06 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
23.02.2018 15:02 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
23.02.2018 14:58 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
23.02.2018 14:53 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich
23.02.2018 14:48 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza
23.02.2018 14:21 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Opolskiej
23.02.2018 14:10 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
22.01.2018 10:45 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych (budowlanych) położonych w Lublińcu przy ul. Wojciecha Kilara i ul. Stanisława Hadyny
22.01.2018 10:34 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych (budowlanych) położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny oraz u zbiegu ulic Wojciecha Kilara i płk. Wacława Wilniewczyca
22.01.2018 10:28 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych (usługowych) położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny
16.01.2018 12:49 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
28.11.2017 15:02 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich(usługi).
28.11.2017 14:55 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza(usługi).
08.11.2017 09:00 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 8 przy ul. Mickiewicza 9 w Lublińcu
08.11.2017 08:56 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
30.10.2017 10:02 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
30.10.2017 10:00 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
25.10.2017 09:57 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych (budowlanych) położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny oraz u zbiegu ulic Wojciecha Kilara i płk. Wacława Wilniewczyca
25.10.2017 09:39 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych (usługowych) położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny
25.08.2017 10:05 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 19
16.08.2017 14:45 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
11.07.2017 13:07 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24 , stanowiącej własność Gminy Lubliniec
22.05.2017 10:00 Lista osób zakwalifikowanych do I przetargu ograniczonego wyznaczonego na dzień 24.05.2017r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Cegielnianej.
16.05.2017 10:42 V przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny(jednorodzinne).
16.05.2017 10:27 V przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny (usługowe)..
16.05.2017 10:08 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stanisława HADYNY.
16.05.2017 09:47 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36 , stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
08.05.2017 09:03 przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowych pod kontenery na odzież używaną

1 2 3 4 5 6 następna