Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2009 21:09 Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie prac geodezyjnych.
24.06.2009 11:55 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z wymianą pokrycia dachowego w Domu Kultury przy ul.Plebiscytowej 9 w Lublińcu
24.06.2009 11:05 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa boiski sportowych przy ul. Kochcickiej w Lublińcu w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"
22.06.2009 13:49 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul. Północnej w Lublińcu
19.06.2009 12:09 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót zwiazanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Lublińcu.
15.06.2009 11:14 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych.
12.06.2009 11:37 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z instalacją klimatyzacji w hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Lublińcu
12.06.2009 09:14 Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
10.06.2009 11:50 Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 7a w Lublińcu
10.06.2009 11:47 Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany oświetlenia drogowego na Skwerze im. gen. W. Sikorskiego w Lublińcu
09.06.2009 09:49 Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż 2 szt. zestawów do koszykówki oraz malowanie liniowania boiska do koszykówki o wymiarach 24 x 13 m
08.06.2009 14:11 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
08.06.2009 13:10 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni chodników w ul.Wilimowskiego i Oświęcimskiej
03.06.2009 15:20 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul. Kandory w Lublińcu
02.06.2009 14:28 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kompleksu boisk sportowych przy ul.Kochcickiej w Lublińcu w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"
01.06.2009 14:34 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul.Sadowej w Lublińcu
28.05.2009 15:18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę toalety ogólnodostępnej wraz z montażem
28.05.2009 10:39 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ulic Jodłowej i Grabowej w Lublińcu
28.05.2009 10:36 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul.Klonowej w Lublńcu
27.05.2009 11:52 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul. PCK w Lublińcu
27.05.2009 11:49 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z wymianą pokrycia dachowego w budynku Domu Kultury przy ul.Plebiscytowej 9 w Lublińcu
25.05.2009 15:17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul. Wymyślacz w Lublińcu
25.05.2009 13:19 ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę toalety ogólnodostępnej wraz z montażem
21.05.2009 11:15 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul. Północnej w Lublińcu
18.05.2009 14:04 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul. Wymyślacz w Lublińcu
13.05.2009 13:13 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę toalety ogólnodostępnej wraz z montażem
13.05.2009 13:06 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z budową systemu monitoringu wizyjnego miasta Lublińca
13.05.2009 13:03 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót zwiazanych z budową kanału deszczowego w ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu
06.05.2009 11:40 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z z przebudową drogi gminnej ul. Klonowej w Lublińcu realizowane w ramach zadania pod nazwą „Poprawa funkcjonalności..."
27.04.2009 11:27 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę toalety ogólnodostępnej wraz z montażem.
24.04.2009 08:16 Zaproszenie do składania ofert na dostawę zestawów komputerowych PC wraz oprogramowaniem oraz z dodatkowymi urządzeniami.
22.04.2009 14:15 Ogłoszenie wyników rozstrzygnięcia ofert na wykonanie operatów szacunkowych z dnia 21.04.2009r.
14.04.2009 16:31 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Lublińca.
14.04.2009 14:12 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Lublińcu
10.04.2009 09:44 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji
01.04.2009 14:14 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie podziałów geodezyjnych oraz dokumentacji geodezyjnej (projekty podziału nieruchomości oraz wyciągi główne z wykazu zmian gruntowych).
30.03.2009 09:42 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Klonowej w Lublińcu
24.03.2009 15:12 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie podziałów geodezyjnych oraz dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów gruntów związanych z realizacją połaczenia drogowego ronda ...
23.03.2009 12:20 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Klonowej w Lublińcu realizowane w ramach zadania pod nazwą: „Poprawa ..."
17.03.2009 10:15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót zwiazanych z przebudową nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
16.03.2009 14:18 Ogłoszenie wyników przetargu z dnia 12.03.br w sprawie wykonania usługi w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych
13.03.2009 11:29 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie modernizacji oraz robót remontowych budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu
10.03.2009 14:06 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie podziałów geodezyjnych oraz dokumentacji geodezyjnej (projekty podziału nieruchomości oraz wyciągi główne z wykazu zmian gruntowych)
10.03.2009 14:01 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową systemu monitoringu wizyjnego miasta Lublińca
06.03.2009 11:52 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul.Grunwaldzkiej w Lublińcu
04.03.2009 12:45 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji oraz robót remontowych budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego przy ul.Paderewskiego 5 w Lublińcu
03.03.2009 11:47 Zaproszenie do składania ofert dot. sporządzania operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego
26.02.2009 15:18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie konserwacji i bieżącego utrzymania instalacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubliniec
23.02.2009 14:07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy nawierzchni ciągu dróg gminnych: ul. 11 Listopada (nr 440 001S), ul. Sobieskiego (nr 440 002S)
16.02.2009 15:05 zaproszenie do składania ofert na wykonanie analizy połączenia budynków Miejsko – Powiatowej Biblioteki w Lublińcu oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lublińcu.

poprzednia 1 2 3 4 następna