Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.09.2009 14:28 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z wymianą oświetlenia drogowego na skwerze im. gen. W. Sikorskiego w Lublińcu
18.09.2009 08:57 Zaproszenie do składania ofert na rozbiórkę budynku dwukondygnacyjnego.
14.09.2009 08:48 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni gruntowych ulic Cieszkowskiego,Jedności, Jagusia, Zaciszna wraz z odwodnieniem w Lublińcu
10.09.2009 09:55 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec.
08.09.2009 15:09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z wymianą kanału deszczowego oraz modernizacją nawierzchni ul. Stawowej w Lublińcu
03.09.2009 14:53 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania: "Udostępnienie istniejącej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. M.C.Skłodowskiej -II etap
03.09.2009 14:51 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul.Szafera w Lublińcu
03.09.2009 09:02 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.800.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Lublińca
02.09.2009 09:14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych związanych z dokończeniem modernizacji w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Lublińcu
01.09.2009 13:41 Zaproszenie do składania ofert na przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn na działce 3049/61 położonej u zbiegu ulic Orzeszkowej i Prusa w Lublińcu
31.08.2009 15:26 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Lublińcu
28.08.2009 14:47 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót zwiazanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Lublińcu
28.08.2009 10:53 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z wymianą kanału deszczowego oraz modernizacją nawierzchni ul. Stawowej w Lublińcu
25.08.2009 14:38 Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z dokończeniem modernizacji w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Lublińcu
13.08.2009 15:20 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z dokończeniem robót remontowych budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
11.08.2009 11:38 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni gruntowych ulic Cieszkowskiego, Jedności, Jagusia, Zaciszna wraz odwodnieniem w Lublińcu.
07.08.2009 15:49 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową skweru W. Sikorskiego w Lublińcu.
06.08.2009 14:20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul. Wymyślacz w Lublińcu.
04.08.2009 15:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z budową boiska wielofunkccyjnego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego w Lublińcu.
03.08.2009 10:19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z dokończeniem modernizacji instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego.
30.07.2009 12:47 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ulic Jodłowej i Grabowej w Lublińcu
30.07.2009 08:14 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową skweru W.Sikorskiego w Lublińcu
29.07.2009 08:35 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul.Wymyślacz w Lublińcu
27.07.2009 13:14 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul.Kard.S.Wyszyńskiego w Lublińcu
23.07.2009 15:36 Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanychz dokończeniem modernizacji instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Lublińcu
23.07.2009 14:54 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z instalacją klimatyzacji w hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu
23.07.2009 14:49 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z wymianą kanału deszczowego oraz modernizacją nawierzchni ul.Stawowej w Lublińcu
20.07.2009 14:06 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie naprawy przepustu znajdującego się w ciągu pieszym pomiędzy ulicami Zwycięstwa i Opolską w miejscowości Lubliniec.
17.07.2009 14:07 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowych budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu
16.07.2009 10:30 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego przy instalacji klimatyzacji w hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Lublińcu
16.07.2009 08:53 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul. Kandory w Lublińcu
15.07.2009 10:02 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni chodników w ul.Wilimowskiego i Oświęcimskiej w Lublińcu
14.07.2009 08:16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie konserwacji i bieżącego utrzymania instalacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubliniec
10.07.2009 13:32 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul.PCK w Lublińcu
10.07.2009 13:30 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kompleksu boisk sportowych przy ul. Kochcickiej w Lublińcu w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"
10.07.2009 13:14 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kard.S.Wyszyńskiego w Lublińcu
09.07.2009 11:11 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z instalacją klimatyzacji w hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu
08.07.2009 11:55 Ogłoszenie o naborze ofert na wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych.
07.07.2009 12:23 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul.Kandory w Lublińcu
07.07.2009 12:18 Ogłoszenie i przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową skweru W. Sikorskiego w Lublińcu
07.07.2009 11:24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
06.07.2009 12:41 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni chodników w ulicach Wilimowskiego i Oświęcimskiej w Lublińcu
03.07.2009 13:14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z wymianą pokrycia dachowego w budynku Domu Kultury przy ul. Plebiscytowej w Lublińcu
01.07.2009 14:44 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na Budowę kompleksu boisk sportowych przy ul. Kochcickiej w Lublińcu w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"
01.07.2009 12:40 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ulic Jodłowej i Grabowej w Lublińcu
01.07.2009 12:39 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul. PCK w Lublińcu
01.07.2009 09:12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul. Sadowej w Lublińcu
30.06.2009 11:25 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul.Północnej w Lublińcu
29.06.2009 13:46 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu
25.06.2009 13:05 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul.Sadowej w Lublińcu

poprzednia 1 2 3 4 następna