Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2018 08:54 Informacja z naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
21.02.2018 12:16 Informacja z naboru - konkurs na stanowisko urzędnicze dot. spraw utrzymania nieruchomości w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
06.04.2017 15:05 Informacja z naboru - konkurs na 2 stanowiska urzędnicze dot. rozliczeń czynszowych w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
20.01.2017 15:03 Informacja z naboru - konkurs na Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lublincu
14.04.2016 08:04 Informacja z naboru - stanowisko urzędnicze dot. spraw utrzymania nieruchomości w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
20.10.2015 14:41 Informacja z naboru - stanowisko urzędnicze dot. utrzymania nieruchomości w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
22.09.2015 09:46 Informacja z naboru - stanowisko urzędnicze dot. rozliczeń czynszowych w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
22.09.2015 09:45 Informacja z naboru - stanowisko urzędnicze dot. utrzymania nieruchomości w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
07.08.2015 13:49 Informacja z naboru na stanowisko urzędnicze - kasjer w referacie Księgowości Budżetowej i Płac Wydziału Finansowego
09.07.2015 14:20 Informacja z naboru na stanowisko urzędnicze - kasjer w referacie Księgowości Budżetowej i Płac Wydziału Finansowego
15.01.2015 14:23 Informacja z naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Wydziału Spraw Społecznych
09.06.2014 11:06 Informacja z naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestcji i Rozwoju
01.10.2013 13:53 Informacja z naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju W Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
30.09.2013 13:07 Informacja o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
20.09.2013 14:19 Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Edukacji,Zdrowia i Pomocy Społecznej
27.08.2013 10:24 Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Edukacji,Zdrowia i Pomocy Społecznej
21.05.2013 14:01 Nabór na stanowiska urzędnicze – 2 etaty związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Wydziału Finansowego w UM w Lublińcu
21.05.2013 13:59 Nabór na stanowisko urzędnicze - kasjer w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac Wydziału Finansowego w Urzędzie Miejskim w Lublińcu został zakończony.
22.06.2012 11:34 Ogłoszenie o zakończeniu naboru na stanowisko urzędnicze w w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Lublińcu został zakończony.
24.05.2012 08:24 Ogłoszenie o zakończeniu naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Wydziału Finansowego
08.05.2012 11:19 Informacja o zakończonym naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Wydziału Inwestycji i Rozwoju
21.02.2012 14:01 ogłoszenie wyniku naboru na stanowiska urzędnicze - 2 etaty - w Referacie Komunalnym Wydziału Inwestycji i Rozwoju
05.05.2011 10:54 ogłoszenie wyniku naboru
29.03.2011 15:25 Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Zamównień Publicznych Wydziału Inwestycji i Rozwoju
10.05.2010 10:39 Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Komunalnym Wydziału Inwestycji i Rozwoju
24.03.2010 14:24 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Komunalnym Wydziału Inwestycji i Rozwoju
22.03.2010 11:23 Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Wydziału Inwestycji i Rozwoju
25.02.2010 13:18 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Wydziału Inwestycji i Rozwoju
24.12.2009 09:18 Informacja o wyniku nabou na stanowisko urzędnicze Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lublińcu
07.12.2009 14:49 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu
27.08.2009 07:43 Informacja o wyniku nabou na stanowisko urzędnicze w Referacie Komunalnym Wydziału Inwestycji i Rozwoju
20.07.2009 11:10 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Komunalnym Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lublińcu
22.05.2009 08:33 Informacja o wyniku nabou na stanowisko urzędnicze - kasjer w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac Wydziału Finansowego
08.05.2009 09:02 Informacja o wyniku nabou na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac Wydziału Finansowego
21.04.2009 14:37 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac Wydziału Finansowego
07.04.2009 14:24 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac Wydziału Finansowego
06.04.2009 13:28 Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac Wydziału Finansowego w Urzędzie Miejskim
10.03.2009 14:59 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac Wydziału Finansowego
02.02.2009 08:21 Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Lublińcu
20.01.2009 11:22 Lista osób dopuszczonych do 2 etapu postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
10.12.2008 13:18 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
01.12.2008 12:38 Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Sekretariat i Biuro Rady Miejskiej w Wydziale Organizacji i Kontroli
06.11.2008 14:20 Lista osób dopuszczonych do 2 etapu postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze w Referacie Sekretariat i Biuro Rady Miejskiej w Wydziale Organizacyjnym i Kontroli
14.10.2008 14:47 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Sekretariat i Biuro Rady Miejskiej w Wydziale Organizacji i Kontroli Urzędu Miejskiego w Lublińcu
06.10.2008 13:00 Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Zespole Kontroli Wydziału Organizacji i Kontroli Urzędu Miejskiego w Lublińcu
25.09.2008 13:54 Lista osób dopuszczonych do 2 etapu postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze w Zespole Kontroli Wydziału Organizacji i Kontroli Urzędu Miejskiego w Lublińcu
26.08.2008 14:01 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Zespole Kontroli w Wydziale Organizacji i Kontroli Urzędu Miejskiego w Lublińcu
18.08.2008 13:14 Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Wydziału Inwestycji i Rozwoju
18.08.2008 11:55 Lista osób dopuszczonych do 2 etapu postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Wydziału Inwestycji i Rozwoju
21.07.2008 08:05 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Wydziału Inwestycji i Rozwoju

1 2 3 następna