Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.03.2008 14:48 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wod. kan. dla dzielnicy Kokotek.
10.03.2008 13:09 Ogłoszenie wyników przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej brakującego uzbrojenia w sieci wod-kan. dla centralnej części miasta Lublińca.
10.03.2008 12:41 Ogłoszenie wyników przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej brakującego uzbrojenia w sieci wod-kan. dla północno-wschodniej części miasta Lublińca.
10.03.2008 08:33 Zaproszenie do składania ofert na "Wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. Modernizacja budynku im. Edyty Stein w Lublińcu".
07.03.2008 11:26 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
06.03.2008 15:48 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wywóz nieczystości stałych z trenu nieruchomości stanowiących własność miasta
06.03.2008 14:43 Ogłoszenie wyników na przebudowę nawierzchni gruntowej ul. Rogowskiego miasta Lublińca.
06.03.2008 09:40 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wod-kan. dla południowej części miasta Lublińca.
05.03.2008 12:46 Ogłoszenie wyników postępowania na zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem lokalowym miasta Lublińca.
04.03.2008 11:27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na obsługę w zakresie szacowania nieruchomości stanowiących własność gminy Lubliniec.
04.03.2008 09:13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę nawierzchni gruntowej ulicy Cichociemnych wraz z odwodnieniem.
04.03.2008 08:27 Zaproszenie do składania ofert na: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kd w ul. M.Krzyżowskiej oraz odcinka sieci ks w ul. Piaskowej wraz z przykanalikami".
04.03.2008 08:03 Zaproszenie do składania ofert na "Wykonanie studium wykonalności dla zadania pod nazwą Adaptacja budynku znajdującego się przy ul. Oświęcimskiej 30 w Lublińcu na potrzeby MOPS w Lublińcu"
03.03.2008 21:29 Unieważnienie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dawnego cmentarza żydowskiego przy ul. 11 listpada w Lublińcu.
28.02.2008 13:32 Ogłoszenie wyników postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wod. kan. dla dzielnicy Kokotek.
26.02.2008 10:37 Zaproszenie do składania ofert na dostawę zestawów komputerowych PC dla potrzeb Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu.
25.02.2008 11:31 Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Zwycięstwa w Lublińcu.
22.02.2008 14:24 Ogłoszenie wyników postępowania na przebudowę nawierzchni gruntowej ul. Cichociemnych wraz z odwodnieniem w Lublińcu
22.02.2008 14:19 Ogłoszenie wyników postępowania na obsługę w zakresie szacowania nieruchomości stanowiących własność gminy Lubliniec.
19.02.2008 15:08 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dok. proj.-koszt. brakującego uzbrojenia w sieć wod.-kan. dla pn. -wsch. części miasta Lublińca.
19.02.2008 15:05 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dok. proj.-koszt. brakującego uzbrojenia w sieć wod.-kan. dla centralnej części miasta Lublińca.
18.02.2008 14:36 Ogłoszenie wyników postępowania na przebudowę nawierzchni ul. Syreny w Lublińcu.
18.02.2008 11:55 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej brakującego uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną.
13.02.2008 14:56 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dawnego cmentarza żydowskiego w Lublińcu.
12.02.2008 10:26 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu.
12.02.2008 10:18 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Hajdy Wawrzyńca 20 w Lublińcu.
12.02.2008 10:10 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 6 w Lublińcu.
11.02.2008 15:38 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie modernizacji nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Korfantego w Lublińcu.
08.02.2008 17:24 Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę nawierzchni gruntowej ul. Rogowskiego wraz z kanalizacją deszczową w Lublińcu.
08.02.2008 15:32 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie obsługi w zakresie szacowania nieruchomości stanowiących własność gminy Lubliniec.
05.02.2008 15:02 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Kokotek w Lublińcu.
04.02.2008 12:26 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodno-kanalizacyjnej w dzielnicy Kokotek.
01.02.2008 14:52 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót remontowych budynku administracyjnego położonego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5.
28.01.2008 14:57 Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę nawierzchni gruntowej ulicy Cichociemnych wraz z odwodnieniem w Lublińcu.
25.01.2008 15:35 Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Syreny w Lublińcu.
16.01.2008 15:53 Ogłoszenie o zamówieniu na zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem lokalowym miasta Lublińca.
10.01.2008 15:07 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Kokotek w Lublińcu.
03.01.2008 09:56 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę nawierzchni ulicy Stara Kolonia w Lublińcu.

poprzednia 1 2 3