Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.07.2008 14:49 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu ogrodzenia cmentarza przy ul. 11 listopada w Lublińcu.
17.07.2008 10:12 Zaproszenie do składania ofert na na dostawę zestawów komputerowych PC wraz z dodatkowymi urządzeniami, akcesoriami i oprogramowaniem.
16.07.2008 14:16 Ogłoszenie o wyborze oferty na modernizację budynku Muzeum Edyty Stein w Lublińcu
11.07.2008 15:22 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wod.-kan. dla południowej części miasta Lublińca.
09.07.2008 10:57 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie podziałów geodezyjnych w Lublińcu.
01.07.2008 14:34 Ogłoszenie o zamówieniu na remont ogrodzenia cmentarza przy ul. 11 listopada w Lublińcu.
30.06.2008 12:07 Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku Starej Poczty dla potrzeb MOPS w Lublińcu
27.06.2008 15:42 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu ogrodzenia cmentarza przy ul. 11 listopada w Lublińcu.
27.06.2008 15:38 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej krytej pływalni w Lublińcu.
26.06.2008 10:26 ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie adaptacji budynku Starej Poczty dla potrzeb MOPS w Lublińcu
20.06.2008 16:07 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie podziałów geodezyjnych działek stanowiących własność gminy Lubliniec.
20.06.2008 16:07 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie podziałów geodezyjnych działek stanowiących własność gminy Lubliniec.
17.06.2008 07:47 Ogłoszenie wyników przetargu na modernizację budynku muzeum Edyty Stein przy ul. Edyty Stein w Lublińcu.
17.06.2008 07:41 Zaproszenie do składania ofert na rozbiórkę budynku gospodarczego na działce nr 3115/43 w Lublińcu w zamian za pozyskany materiał rozbiórkowy.
11.06.2008 14:48 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dok. proj.-kosztorys. brakującego uzbrojenia w sieci wod. kan. dla poł. cz. miasta Lublińca.
04.06.2008 13:49 Ogłoszenie o zamówieniu na remont ogrodzenia cmentarza przy ul. 11 listopada w Lublińcu.
28.05.2008 12:17 Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku Starej Poczty dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
27.05.2008 15:46 Ogłoszenie wyników przetargu na wykonanie adaptacji budynku Starej Poczty dla potrzeb MOPS w Lublińcu.
27.05.2008 13:51 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót remontowych w budynku Przedszkola nr 6 w Lublińcu.
26.05.2008 15:25 Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację bydynku muzeum Edyty Stein przy ul. Edyty Stein w Lublińcu.
20.05.2008 12:11 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z modernizacją budynku muzeum Edyty Stein w Lublińcu.
14.05.2008 15:51 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej krytej pływalni w Lublińcu.
13.05.2008 15:53 Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu na "Wykonanie adaptacji budynku Starej Poczty dla potrzeb MOPS w Lublińcu".
13.05.2008 15:14 Nabór na inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu.
12.05.2008 14:13 Ogłoszenie wyników przetargu na wykonanie prac związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem robót związanych z oświetleniem ul. Wiejskiej.
08.05.2008 11:15 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej brakującego uzbrojenia w sieci wod- kan. dla południowej części m
30.04.2008 15:07 Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu na wykonanie modernizacji budynku muzeum Edyty Stein
29.04.2008 08:57 Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku Starej Poczty dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
25.04.2008 11:44 Ogłoszenie wyników przetargu na wykonanie remontu budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu.
21.04.2008 14:57 Ogłoszenie wyników przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wod-kan. dla południowej części miasta Lublińca.
18.04.2008 14:16 Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację bydynku muzeum Edyty Stein przy ul. Edyty Stein w Lublińcu.
18.04.2008 11:56 Ogłoszenie wyników przetargu na przedłużenie ul. Uchodźców wraz z budową ul. Opolskiej w Lublińcu.
18.04.2008 10:31 Ogłoszenie wyników przetargu na budowę oświetlenia ulicy Stawowej w Lublińcu.
15.04.2008 14:44 Nabór na inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu.
09.04.2008 14:42 Ogłoszenie wyników przetargu na przebudowę nawierzchni ulicy Stawowej w Lublińcu.
09.04.2008 14:36 Ogłoszenie wyników przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wod-kan. dla południowej części miasta Lublińca.
09.04.2008 14:06 Ogłoszenie wyników postępowania na wykonanie podziałów geodezyjnych w Lublińcu.
08.04.2008 11:53 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicy Wiejskiej w Lublińcu
04.04.2008 12:17 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wywóz nieczystości stałych z terenu posesji stanowiących własność miasta Lubliniec.
04.04.2008 12:13 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu.
28.03.2008 14:31 Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontu budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu.
26.03.2008 18:19 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z przedłużeniem ul. Uchodźców oraz budową chodnika w ul. Opolskiej
26.03.2008 18:01 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ul. Stawowej w Lublińcu
20.03.2008 14:18 Zaproszenie do składania ofert na: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kd w ul. M.Krzyżowskiej oraz odcinka sieci ks w ul. Piaskowej wraz z przykanalikami".
19.03.2008 15:34 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie podziałów geodezyjnych działek stanowiących własność gminy Lubliniec.
19.03.2008 13:54 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego w Lublińcu.
18.03.2008 12:32 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dawnego cmentarza żydowskiego w Lublińcu.
17.03.2008 09:06 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy ul. Stawowej w Lublińcu
14.03.2008 15:17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na utrzymanie i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie Lublińca.
14.03.2008 14:57 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę nawierzchni ulicy Rogowskiego.

poprzednia 1 2 3 następna