Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2008 07:54 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu.
20.12.2007 16:21 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu.
20.12.2007 16:18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego ulic w Lublińcu.
19.12.2007 15:58 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej
13.12.2007 13:35 Zaproszenie do złożenie ofert na wykonanie podziałów geodezyjnych działek stanowiących własność gminy Lubliniec.
12.12.2007 14:59 Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 przy ul. Wilimowskiego w Lublińcu.
11.12.2007 15:48 Ogłoszenie o zamówieniu na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu.
10.12.2007 15:15 Ogłoszenie o wyniku postępowania na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego ulic w Lublińcu.
07.12.2007 13:47 Zaproszenie do składania ofert na bieżącą konserwację i utrzymanie oświetlenia będącego własnością gminy Lubliniec.
05.12.2007 16:34 Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie odcinka kanału w miejscu istniejącego rowu melioracyjnego wraz z wykonaniem nasypu stanowiącego korpus drogowy przy ul. Kubusia Puchatka w Lublińcu.
05.12.2007 16:21 Ogłoszenie o zawarciu umowy na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów na terenie miasta Lublińca.
04.12.2007 15:14 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu.
26.11.2007 14:47 Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Utrzymanie czystości ulic, chodników i placów na terenie miasta Lublińca".
26.11.2007 14:41 Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Wykonanie dokumentacji technicznej budowy połączenia drogi od ronda Wł. Opolczyka z rondem na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Piłsudskiego".
23.11.2007 10:59 Ogłoszenie na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ulicy Stara Kolonia w Lublińcu.
20.11.2007 11:04 Ogłoszenie na „Wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu ul. Zwycięstwa 32 ”.
20.11.2007 10:59 Ogłoszenie na „Wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. Modernizacja boisk sportowych – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu ul. Sądowa 9".
20.11.2007 10:54 Ogłoszenie na „Wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. Modernizacja boisk sportowych – Gimnazjum nr 1 w Lublińcu ul. Wilimowskiego 8 ”.
19.11.2007 14:10 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót remontowych budynku administracyjnego położonego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5.
19.11.2007 13:32 Ogłoszenie o zamówieniu na utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu.
19.11.2007 13:22 Ogłoszenie o zamówieniu na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu.
13.11.2007 15:09 Ogłoszenie o zamówieniu na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego ulic w Lublińcu.
12.11.2007 14:13 Ogłoszenie o zamówieniu na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów na terenie miasta Lublińca.
08.11.2007 14:38 Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej połączenie drogowe pomiędzy rondem w ul. Wł. Opolczyka a rondem w ul. Piłsudskiego w Lublińcu".
07.11.2007 14:26 Ogłoszenie o naborze ofet na wykonanie wstępnego studium wykonalności dla zadania pn. Udostępnienie istniejącej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej"
06.11.2007 14:16 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie odcinka kanału w miejscu istniejącego rowu melioracyjnego przy ul. Kubusia Puchatka w Lublińcu.
05.11.2007 12:52 Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy Lubliniec.
26.10.2007 07:56 Ogłoszenie o wyniku postępowania na bieżące utrzymanie nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy Lubliniec.
09.10.2007 12:56 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej połaczenia drogowego pomiędzy rondem im. Opolczyka a rondem w ul. Piłsudskiego.
03.10.2007 14:59 Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia terenu przy ul. Oleskiej w Lublińcu.
02.10.2007 14:59 Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Droniowickiej w Lublińcu.
02.10.2007 14:44 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej połączenia drogowego pomiędzy rondem Wł. Opolczyka (DK 46) a rondem w ul. Piłsudskiego (DK46) w Lu
24.09.2007 13:17 Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Budowę boiska piłkarskiego przy Gimnazjum nr 2 w Lublińcu, ul. Droniowicka"
21.09.2007 13:38 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na bieżące utrzymanie nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy Lubliniec.
10.09.2007 07:52 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wymianę 60 szt. stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej i stalowej.
07.09.2007 09:51 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Oleskiej w Lublińcu".
07.09.2007 09:32 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul. Wieniawskiego wraz z budową parkingów na odcinku ul. Szymanowskiego w Lublińcu".
05.09.2007 08:28 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej wnętrza muzeum im. Edyty Stein w Lublińcu przy ul. E. Stein 2
31.08.2007 14:02 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boiska piłkarskiego przy Gimnazjum nr 2 w Lublińcu, ul. Droniowicka.
29.08.2007 13:15 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu instalacji elektrycznej, odgromowej, p.poż. oraz instalacji telefonicznej budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
28.08.2007 14:32 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej połaczenia drogowego pomiędzy rondem im. Opolczyka a rondem w ul. Piłsudskiego.
28.08.2007 13:44 Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Przebudowę nawierzchni ul. Wieniawskiego wraz budową parkingów na odcinku od ul. Szymanowskiego w Lublińcu".
28.08.2007 10:38 Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Budowę boiska wielofunkcyjnego o syntetycznej nawierzchni w dzielnicy Steblów przy ul. Oleskiej w Lublińcu".
24.08.2007 13:59 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej budowy połączenia drogi od ronda Wł. Opolczyka (DK 46) z rondem na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Piłsudskiego (DK
07.08.2007 15:10 Ogłoszenie o składaniu ofert na wykonanie projektu adaptacji budynku "starej poczty" w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 30 na potrzeby MOPS w Lublińcu
07.08.2007 12:48 Ogłoszenie o wyborze oferty na "Wykonanie nawierzchni tłuczniowej wraz z powierzchniowym utrwaleniem drogi dojazdowej w Lublińcu - Pusta Kuźnica".
07.08.2007 12:45 Ogłoszenie o wyborze oferty na "Wykonanie nawierzchni tłuczniowej wraz z powierzchniowym utrwaleniem ul. Wierzbowej w Lublińcu".
02.08.2007 15:23 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badań geotechnicznych w rejonie ul. M.C Skłodowskiej oraz w rejonie boiska Unii pod budowę basenu krytego.
01.08.2007 10:48 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowę boiska wielofunkcyjnego o syntetycznej nawierzchni w dzielnicy Steblów przy ul. Oleskiej w Lublińcu".
31.07.2007 15:31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Wymyślacz w Lublińcu.

1 2 3 następna