Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2013 12:09 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
20.11.2013 09:13 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca
20.11.2013 09:08 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca
30.04.2013 09:24 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
30.04.2013 09:18 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
29.08.2012 10:45 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
24.08.2012 11:06 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
24.08.2012 11:01 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublinca o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
22.06.2012 13:38 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa sporządzonego dla lasu komunalnego stanowiącego własność Gminy Lubl
12.01.2012 09:10 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
19.12.2011 11:10 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o odtąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
02.11.2011 08:58 Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lublińca
09.08.2011 13:39 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego
01.07.2011 10:15 Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej - LKS Sparta
30.06.2011 08:07 Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej - Zespół Pieśni i Tańca „Halka”
21.06.2011 10:33 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca dotyczące przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajęcego na budowie kurnika
13.09.2010 14:02 Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2010-2013 z perspektywą do 2018 r.
13.09.2010 14:00 Projekt Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubliniec na lata 2010-2013 z perspektywą do 2018 r.
01.07.2010 13:50 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Parku Sportu i Rekreacji w Lublińcu
08.06.2010 11:23 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca dotyczące przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Parku Sportu i Rekreacji
24.05.2010 14:12 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływnia na środowisko
21.04.2010 11:20 Obwieszcznie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wydania postanowienia dot. nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
18.03.2010 10:34 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca dotyczące przystąpienia do przeprowadzeni oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu,kanalizacji sanitarnej ...
18.03.2010 10:29 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca dotyczące przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko
18.03.2010 10:22 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku sportu i rekreacji przy ul. 74 GPP
01.07.2009 09:15 Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
01.06.2009 08:30 Obwieszczenie Burmistrza Miasta
01.06.2009 08:28 Obwieszczenie Burmistrza Miasta
01.06.2009 08:21 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca
01.06.2009 08:21 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca
24.03.2009 10:07 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej - rozbudowa Hali Cewkarni w Zakładzie ENERGOSERWIS
26.02.2009 12:09 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
26.02.2009 12:03 Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie wydania postanowienia dotyczącego sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
11.02.2009 09:25 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
26.01.2009 10:14 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej - kryta pływalnia
29.01.2007 14:40 Informacje dotyczące podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów.

poprzednia 1 2 3 4