Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.10.2021 07:01 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o odmowie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
27.10.2021 14:00 Decyzja odmawiajaca wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
27.10.2021 07:52 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
20.10.2021 13:04 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
13.10.2021 13:35 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOS.420.29.2021.AF1.2 z 5 października 2021
12.10.2021 07:09 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
11.10.2021 14:38 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
29.09.2021 08:18 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
21.09.2021 09:29 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
17.09.2021 13:03 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego.
13.09.2021 08:41 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
13.08.2021 08:09 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
23.07.2021 07:03 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
06.07.2021 13:54 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.6 z 02 lipca 2021
06.07.2021 13:51 Informacja Ministra Klimatu i Środowiska dot. wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu.
21.06.2021 12:51 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego naboru ofert na wybór wykonawcy na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej
21.06.2021 12:47 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu
18.05.2021 14:50 Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę 313/XXVIII/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
29.04.2021 12:34 Ogłoszenie sprzedaż drewna
29.04.2021 08:39 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wydaniu decyzji
13.04.2021 10:31 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu
29.03.2021 13:55 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu
26.03.2021 12:49 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA SE.6220.00016.2020 z dnia 26.03.2021r. o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej oraz ulicy dr. Emila Cyrana w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej, przebudową obiektu mostowego na rzece Lublinicy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy – etap III między ul. Sportową a Spokojną”
26.03.2021 12:44 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA SE.6220.00016.2020 z dnia 26.03.2021r. o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej oraz ulicy dr. Emila Cyrana w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej, przebudową obiektu mostowego na rzece Lublinicy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy – etap III między ul. Sportową a Spokojną”
22.03.2021 10:43 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec.
05.03.2021 09:24 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00016.2020 z dnia 05.03.2021, w sprawie możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem dla Gminy Lubliniec decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojnej oraz ul. dr Emila Cyrana w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej, przebudową obiektu mostowego na rzece Lublinicy w ramach Rewitalizacji terenów przyległych do rzeki Lublinicy etap III ..."
03.02.2021 13:57 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00016.2020 z dnia 03.02.2021 sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojnej oraz ul. dr Emila Cyrana w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej, przebudową obiektu mostowego na rzece Lublinicy w ramach Rewitalizacji terenów przyległych do rzeki Lublinicy etap III ..."
19.01.2021 07:27 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
05.01.2021 09:39 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
04.01.2021 10:05 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
04.01.2021 07:46 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
30.12.2020 10:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
09.12.2020 08:26 Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę 313/XXVIII/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
09.12.2020 07:22 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA SE.6220.00006.2020 z dnia 08.12.2020r.w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00006.2020, z dnia 19.11.2020 odmawiającej wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
04.12.2020 12:50 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA SE.6220.00004.2020 z dnia 04.12.2020r. o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środoiwsko oraz postanowienia zawieszającego z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zbierania odpadów przy ul. Niegolewskich 5 w Lublińcu.
25.11.2020 13:51 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
23.11.2020 13:53 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
20.11.2020 10:45 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00006.2020 z dnia 19.11.2020 w sprawie odmowy wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwziecia polegającego na budowie farmy fotowoltanicznej o mocy 994kWp w miejscowości Lubliniec na terenie ciepłowni przy ul. Tuwima 6 dla U&R CALOR Sp. z o.o. ul. G. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice.
13.11.2020 10:18 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
04.11.2020 09:33 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00006.2020 z dnia 03.11.2020r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji środowiskowej dla zakładu U&R CALOR Sp. z o.o., ul. G. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice
28.10.2020 14:09 Konsultacje projektu uchwału w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.
23.10.2020 09:47 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
20.10.2020 11:47 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
14.10.2020 09:27 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00006.2020 z dnia 12.10.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 994 kWp w miejscowości Lubliniec na terenie ciepłowni przy ul. Tuwima 6 na działkach o nr ewid. 3340/102, 2292/102, 3343/107, 3344/107, 2289/107, 3346/108, 3347/108, 2286/108, 3348/108, 3349/108, 2284/108, 3350/108, 3351/108, 2282/108, 3352/116, 3353/116, 2279/116, 2276/117, 3354/117, 3355/117 k.m. 2 obręb Lubliniec.
14.10.2020 07:10 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
13.10.2020 07:26 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00004.2020 z dnia 06.10.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniuodpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działkach o nr ewid. 1809/14, 1482/14, 1857/14, 1858/14, k.m. 5 Lubliniec
09.10.2020 09:20 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
09.10.2020 09:20 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
09.10.2020 09:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
01.10.2020 08:33 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna