Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2022 07:18 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.20022 z dnia 01.06.2022r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem dla Eurobox Polska Sp. z o.o. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
31.05.2022 09:26 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lublińca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasów niertanowiących własności Skarbu Państwa będących własnością Gminy Lubliniec
11.05.2022 13:03 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2022 z dnia 11.05.2022, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
11.05.2022 13:01 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzeń wodnych
29.04.2022 10:23 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2021 z dnia 28.04.2022r. informujące strony postępowania o wniesieniu odwołania przez RRSP7 Sp. z o.o.od decyzji odmawiającej wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsiewzięcia polegającego na budowie wolnostojacej elekteowni fotowoltanicznej w Lublińcu.
25.04.2022 11:22 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00011.2022 z dnia22.04.2022,informujące strony postępowania o wydaniu decyzji umarzajacej.
14.04.2022 13:08 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00011.2022 z dnia 12.04.2022, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
13.04.2022 13:51 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
13.04.2022 13:50 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
13.04.2022 13:47 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
12.04.2022 07:18 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
07.04.2022 13:34 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2022, z dnia 06.04.2022r. informujące o wydaniu odmawiającej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Lubliniec" wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałąinfrastrukturą techniczną.
07.04.2022 13:26 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2022, z dnia 06.04.2022r. informujące strony postępowania o odmawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Lubliniec" wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałąinfrastrukturą techniczną.
07.04.2022 13:21 Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2022, z dnia 06.04.2022r. odmawiająca wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Lubliniec" wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałąinfrastrukturą techniczną.
06.04.2022 12:18 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lublińca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa będących w zasobach Powiatu Lublinieckiego, w trwałym zarządzie Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Lublińcu.
05.04.2022 07:11 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00012.2022 z dnia 05.04.2022, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.powania
22.03.2022 07:35 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2021 z dnia 21.03.2022r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i mateiałów przed wydaniem dla RRSP7 Sp. z o.o. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsiewzięcia polegającego na budowie wolnostojacej elekteowni fotowoltanicznej w Lublińcu.
18.01.2022 14:16 Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00021.2021, z dnia 18.01.2022r., w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie zakładu produkcji tektury falistej i opakowań w Lublińcu przy ul. Inwestycyujnej 1.
18.01.2022 13:58 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00021.2021, z dnia 18.01.2022r. informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji tektury falistej i opakowań w Lublińcu.
18.01.2022 13:52 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych SE.6220.00021.2021, z dnia 18.01.2022r.dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji tektury falistej i opakowań w Lublińcu
18.01.2022 12:15 Ogłoszenie Marszałka Wojewódzwtwa Śląskiego o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne.
14.01.2022 12:01 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wystąpieniu do organów właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień
12.01.2022 13:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca dot. podjęcia z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
05.01.2022 13:09 Ogłoszenie sprzedaż drewna
05.01.2022 07:42 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
31.12.2021 08:10 Informacja o w szczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu
30.12.2021 13:34 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00021, z dnia 30.12.2021r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem dla Eurobox Polska Sp. z o.o. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
30.12.2021 08:35 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
28.12.2021 10:06 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
28.12.2021 10:05 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
23.12.2021 07:46 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
15.12.2021 08:01 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.29.2021.AF1.11, z dnia 10 grudnia 2021r.
13.12.2021 11:16 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
09.12.2021 12:11 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
08.12.2021 09:37 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
24.11.2021 07:20 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
24.11.2021 07:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
24.11.2021 07:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
24.11.2021 07:17 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
22.11.2021 07:14 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
22.11.2021 07:13 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
19.11.2021 07:17 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
16.11.2021 07:29 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
16.11.2021 07:28 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
16.11.2021 07:27 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
15.11.2021 07:04 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
10.11.2021 10:55 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca informujące strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
03.11.2021 07:22 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
29.10.2021 07:59 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
28.10.2021 07:24 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydaniu decyzji o odmowie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna