Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.11.2022 12:31 Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2021, z dnia 23.11.2022r., w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Lubliniec" wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 174/14, 326/14,246/16, 240/16, 243/16, 252/17, 253/17, 111/96, 115/96, 118/96,k.m. 1 Droniowiczki obręb Lubliiec.
24.11.2022 12:22 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00020.2022 z dnia 21.11.2022, informujące strony postępowania o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
24.11.2022 12:21 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00020.2022 z dnia 21.11.2022, o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
22.11.2022 09:01 Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00020.2022, z dnia 21.11.2022r., w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 155/48 oraz 156/48 obręb ewidencyjny Lubliiec, gmina Lubliniec"
22.11.2022 08:47 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00006.2022 z dnia 21.11.2022, informujące strony postępowania o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
22.11.2022 08:45 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00006.2022 z dnia 21.11.2022, o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
10.11.2022 12:20 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
10.11.2022 11:46 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00016.20022 z dnia 09.11.2022r. o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postanowienia zawieszajacego z urzędu postępowanie administracyjne.
08.11.2022 14:40 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2021 z dnia 08.11.2022r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji dla RRSP7 Sp. z o. o., ul. Białostocka 20/45, 03-741 Warszaw o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Lubliniec” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 174/14, 236/14, 246/16, 240/16, 243/16, 252/17, 253/17, 111/96,115/96,118/96 k.m. 1 Droniowiczki, obręb Lubliniec.
04.11.2022 07:06 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych.
03.11.2022 14:17 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00023.2022 z dnia 02.11.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydanej przez Burmistrza Miasta Lublińca znak BKE.6220.0003.2019 z dnia 04.06.2019r.
03.11.2022 14:12 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00023.2022 z dnia 02.11.2022r. o wystąpienie do organów właściwych o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydanej przez Burmistrza Miasta Lublińca znak BKE.6220.0003.2019 z dnia 04.06.2019r.
27.10.2022 09:43 Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00018.2022, z dnia 27.10.2022r., w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na montażu i uruchomieniu w istniejących halach produkcyjno-magazynowych dodatkowych linii technologichnych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54.
27.10.2022 09:39 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00018.2022, z dnia 27.10.2022r. informujące strony postępowania o wydaniu decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
27.10.2022 09:33 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00018.2022 z dnia 27.10.2022, o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
25.10.2022 15:18 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00020.2022 z dnia 25.10.2022r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
17.10.2022 15:04 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14.10.2022r., o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2023-2026”.
17.10.2022 14:51 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
12.10.2022 12:05 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00018.2021 z dnia 12.10.2022r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
11.10.2022 15:20 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00016.2022 z dnia 11.10.2022 o wystąpieniu do Organów o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
06.10.2022 14:24 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2022 z dnia 06.10.2022 o wystąpieniu do Organów o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
05.10.2022 13:41 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00020.2022 z dnia 05.10.2022 o wystąpieniu do Organów o wyrażenie opinii dotyczacej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
04.10.2022 14:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00026.2022 z dnia 04.10.2022, o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
04.10.2022 14:17 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00026.2022 z dnia 04.10.2022,informujęce strony postępowania o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
04.10.2022 14:11 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00026.2022 z dnia 04.10.2022, dotyczącewydaia decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
03.10.2022 07:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych.
26.09.2022 12:49 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00016.2022, z dnia 26.09.2022r. dot. zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
23.09.2022 07:34 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych.
21.09.2022 07:46 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00022.2022, z dnia 20.09.2022r. informujące strony postępowania o możliwości wypowoiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
07.09.2022 14:45 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca podające do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2023-2026” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu.
02.09.2022 11:07 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00020.2022 z dnia 02.09.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla " Budowy farmy fotowoltanicznej o mocy 6MW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach 155/48 oraz 156/28 obręb ewidencyjny Lubliniec.
01.09.2022 09:41 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00018.2022 z dnia 30.08.2022r. o wystąpienie do organów właściwych o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montazu i uruchomieniu w istniejących halach dodatkowych linii technologicznych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54.
30.08.2022 07:49 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00018.2022 z dnia 29.08.2022, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
24.08.2022 13:04 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
22.08.2022 09:04 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00015.2022, z dnia 19.08.2022r.ionformujące strony postępowania o odmowie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
19.08.2022 13:29 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00012.2022, z dnia 19.08.2022r. informujące strony postępowania o możliwości wypowoiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
12.08.2022 10:23 Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00015.2022, z dnia 12.08.04.2022r. odmawiająca wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Lubliniec"
12.08.2022 10:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00015.2022, z dnia 12.08.2022r. informujące o wydaniu odmawiającej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu paneli paneli fotowoltaicznych "Lubliniec"
29.07.2022 08:51 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
26.07.2022 11:36 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00015.2022 z dnia 26.07.2022, informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem dla EPLANT34 Sp z o.o. Kraków decyzji w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
21.07.2022 11:27 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00016.2022 z dnia 20.07.2022, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
18.07.2022 08:12 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych.
11.07.2022 11:42 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
07.07.2022 13:02 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00015.2022 z dnia 07.07.2022, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
06.07.2022 10:24 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
04.07.2022 08:17 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
21.06.2022 09:20 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2022, z dnia 20.06.2022r. informujące o wydaniu decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika magazynowego oleju na terenie zakładu produkcjitektury falistej w Lublińcu.
21.06.2022 09:16 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2022, z dnia 20.06.2022r. informujące strony postępowania o wydaniu decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika magazynowego oleju na terenie zakładu produkcjitektury falistej w Lublińcu.
10.06.2022 13:48 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie legalizacji istniejącego urządzenia wodnego.
07.06.2022 09:10 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.0004.2022 z dnia 06.06.2022r. zawiadamiające strony, że termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia dotyczacego zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne w Lublińcu przy ul. Neegolewskich 5

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna